Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
'Ασκηση Υπαίθρου IV- (Γεωλ. Χαρτογράφηση Ιζημ. Πετρωμάτων) (GEOL 038)Σ. Κοκκάλας, Π. Αβραμίδης, , Π. Ξυπολιάς, Ι. Κουκουβέλας, Γ. Ηλιόπουλος, Γ. Μπαθρέλλος
Αγγλική Ορολογία για Γεωλόγους 2 (Σεμινάριο) Χειμερινό (GEO332)Αναστασία Χρυσανθοπούλου
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΥΣ I- WINTER TERM (GEO329) Αναστασία Χρυσανθοπούλου
Ανάλυση γεωλογικών δεδομένων με χρήση Η/Υ (GEOL_023)Ευθύμιος Σώκος
Αναλυση Ιζηματογενων Λεκανων (GEO335)Αβραάμ Ζεληλίδης
Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (GEO412)Δημήτριος Παπούλης
Ασκήσεις Υπαίθρου 4ου Έτους (GEO382)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Ασκηση Υπαίθρου 1 (Geol_014)Αβραάμ Ζεληλίδης, Γεώργιος Μπαθρέλλος, Γεώργιος Ηλιόπουλος
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ IΙ (Geol_022)Πέτρος Κουτσοβίτης
Άσκηση Υπαίθρου V (GEOL_039)Ιωάννης Ηλιόπουλος, Παρασκευή Λαμπροπούλου
Άσκηση Υπαίθρου VI - (Γεωλ Χαρτ Κρυσταλλικών Πετρωμάτων) (Geol_048)Π. Ξυπολιάς, Σ. Κοκκάλας, Ι. Κουκουβέλας
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VII (ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) (GEOL_055)Νικόλαος Δεπούντης, Ελένη Ζαγγανά
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ VIII (Geol_069)Σταύρος Καλαϊτζίδης, Ι. Κουκουβέλας, Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Ζαγγανά, Δ. Παπούλης, Α. Ζεληλίδης,
Άσκηση Υπαίθρου ΙΙΙ (GEOL_030)Π. Αβραμίδης, Π. Ξυπολιάς
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΦΕΝΕΟΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (GEO453)Ελένη Ζαγγανά
Βασικές Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία (Geol_017)Σωτήρης Κοκκάλας, Ευθύμιος Σώκος, Ιωάννης Ηλιόπουλος, Παρασκευή Λαμπροπούλου
Βιομηχανικά Ορυκτά (Geol_040)Ιωάννης Ηλιόπουλος, Παρασκευή Λαμπροπούλου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GEOL_024 )Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ (GEOL_046)Σωτήριος Κοκκάλας
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 2022 (GEO466)Κίμων Χρηστάνης
Γεωλογία Ελλάδος (GEO356)Ιωάννης Κουκουβέλας
Γεωλογία και Σεισμοί (GEO344)Ιωάννης Κουκουβέλας , Γεώργιος Μπαθρέλλος
Γεωλογία Πετρελαίων (GEO353)Αβραάμ Ζεληλίδης
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (GEOL_054, CIV_8357A)Νικόλαος Δεπούντης
Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις (GEO324)Π. Ξυπολιάς, Σ. Κοκκάλας, Ι. Κουκουβέλας
Γεωλογική Χαρτογράφηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων (Geol_034)Π. Ξυπολιάς, Σ. Κοκκάλας, Π. Αβραμίδης
Γεωλογική Χαρτογράφηση Κρυσταλλικών Πετρωμάτων (GEOL_044)Ν. Γερογιάννης
Γεωμορφολογία (Νέο) (Geol_011)Γεώργιος Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Σκυλοδήμου
Γεωφυσική - Παλαιό Πρόγραμμα  (GEO343)Ευθύμιος Σώκος
Γεωφυσική (+ Εισαγωγή στη Γεωφυσική, PHY_NME497, Τμήματος Φυσικής) (GEOL_021)Ζαφειρία Ρουμελιώτη, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Στεφανόπουλος
Γεωφυσική Τεχνικών Έργων (Νέο Πρόγραμμα) (GEO458)Ζαφειρία Ρουμελιώτη, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Στεφανόπουλος
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (GEO393)Χαρίλαος Τσίκος
Διάθεση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον (GEO361)Ελένη Ζαγγανά
Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων (GEO362)Ελένη Ζαγγανά
Διδακτική των Γεωεπιστημών στη Β'θμια Εκπαίδευση (2021-2022) (Geol_086)Ιωάννης Ηλιόπουλος, Παύλος Αβραμίδης, Νικόλαος Δεπούντης, Ειρήνη Κοτζαμανίδη
Διδακτική των γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση (GEO397)Ε. Σώκος, Π. Ξυπολιάς, Δ. Παπούλης
Ειδικά Θέματα Κοιτασματολογίας (GEO363)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Ειδικά Θέματα Πετρολογίας (GEO_811Ε)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Εισαγωγή στη Μεταλλευτική Εξερεύνηση και Γεωλογία Μεταλλείων (GEO348)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ Ι (GEO321)Π. Ξυπολιάς, Γ. Παπαθεοδώρου
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ (GEO352)Ευθύμιος Σώκος
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2022 (GEO465) Κίμων Χρηστάνης, Δημήτρης Ραλλάκης
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Τμήμα Γεωλογίας) (GEO438)Δημήτριος Γεωργίου
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) (GEO424)Δημήτριος Γεωργίου
Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (GEO418)ΗΛΙΑΣ ΦΑΚΙΡΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEO358)Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Εργασία υπαίθρου στη Ζάκυνθο 2021 (GEO455)Κίμων Χρηστάνης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΚΕΑΝΩΝ (GEO369)Μαρία Γεραγά
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (GEO_810E)Σωτήριος Κοκκάλας
Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωλογία (GEO_307)Δημήτριος Παπούλης, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη Γεωλογία (GEO_608E)Παρασκευάς Ξυπολιάς
Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές (GEO_710Ε)Γεώργιος Μπαθρέλλος, Χαρά Σκυλοδήμου
Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον (GEO 820E)Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Ηλιόπουλος
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEO430)Ελένη Ζαγγανά
Η εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία (GEOL_010)Γεώργιος Ηλιόπουλος
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ (GEO370)Μαρία Γεραγά
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (GEO346)Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Ιζηματολογία (GEO337)Παύλος Αβραμίδης
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GEOL_079)Αικατερίνη Κάβουρα, Νικόλαος Δεπούντης, Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Κοιτασματολογία (GEO347)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Μαγματισμός Ελλάδος (GEO388)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Μαγματισμός Ελλάδος (GEO451)Πέτρος Κουτσοβίτης
Μαθηματικά Ι (GEO341)Ιωάννης Δημητρίου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) (GEO425)Δημήτριος Γεωργίου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ) (GEO380)Δημήτριος Γεωργίου
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (GEO_609E)Πέτρος Κουτσοβίτης
Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων (Geo_050)Ιωάννης Ηλιόπουλος, Σταύρος Καλαϊτζίδης, Παρασκευή Λαμπροπούλου
Μεταμορφικές Διεργασίες (GEO331) Ιωάννης Ηλιόπουλος
Μεταμορφισμός στον Ελλαδικό χώρο (Geol_071)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Μηχανική των Ωκεανών (GEO304)Γεώργιος Παπαθεοδώρου-Γεώργιος Φερεντίνος
Νανογεωεπιστήμες (GEO413)Δημήτριος Παπούλης
ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ (Geol_060 )Δημήτριος Ραλλάκης
Ορυκτοί Άνθρακες (GEO374)Κίμων Χρηστάνης
Ορυκτολογία Ι  (GEO300)Δημήτριος Παπούλης Παρασκευή Λαμπροπούλου
Ορυκτολογία ΙI (GEO311)Δημήτριος Παπούλης, Παρασκευή Λαμπροπούλου
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEO330)Βασίλειος Τσικούρας
ΠΑΛΑΙΟ-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΑΛΑΙΟ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (GEO-051)Μαρία Γεραγά
Περιβαλλοντική Ιζηματολογία (GEO432)Παύλος Αβραμίδης
Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη Γεωχημεία (GEOL_075)Χαρίλαος Τσίκος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ_ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEO316)Α.Βανταράκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEO464)Ελένη Ζαγγανά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (GEO705)Δημήτριος Χριστοδούλου
ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (GEO804E)Πέτρος Κουτσοβίτης
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO310)Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου & Βασίλειος Τσικούρας
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO310)Πέτρος Κουτσοβίτης
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO309)Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου & Βασίλειος Τσικούρας
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO309)Πέτρος Κουτσοβίτης
Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Geol_035)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (GEO301) Χρήστος Καταγάς, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Πλανήτης Γη (Geol_002)Αβραάμ Ζεληλίδης, Γιώργος Μπαθρέλλος
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ - ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (GEO336)Παύλος Αβραμίδης
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ - ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (GEO339)Παύλος Αβραμίδης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (GEO437)Νικόλαος Δεπούντης
Προστασία της Γεωλογικής, Γεωγραφικής και Ανθρώπινης Κληρονομιάς (Geol_078)Μαρία Γεραγά, Ειρήνη Κοτζαμανίδης, Ελένη Σιμώνη, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Πτυχιακές Εργασίες καθ. Ι. Ηλιόπουλου (GEO468)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Σεισμολογία (GEO351)Ευθύμιος Σώκος
Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος (GEO417)Ιωάννης Ηλιόπουλος, Πέτρος-Δημήτρης Κουτσοβίτης, Χαρίλαος Τσίκος
Σεμινάριο-Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας (Geol_083)Ελένη Ζαγγανά, Γεώργιος Μπαθρέλλος, Σταύρος Καλαϊτζίδης,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (GEOL_065)Σπυρίδων Λαϊνάς, Νικόλαος Δεπούντης
Στοιχεία Ζωολογίας & Βοτανικής (GEO403)Παναγιώτης Δημόπουλος, Γιώργος Μήτσαινας, Βαγγέλης Τζανάτος
Στρωματογραφία - Ιστορικη Γεωλογία (GEOL_020)Γεώργιος Ηλιόπουλος
Τεκτονική Γεωλογία (GEO315)Πάρης Ξυπολιάς
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEOL_047)Νικόλαος Δεπούντης
Τεχνική Σεισμολογία (GEO342)Ευθύμιος Σώκος
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (GEO306)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
Υδρολογία με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Δεδομένων Τηλεπισκόπησης (Geol_066)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
Υδροχημεία (GEO360)Ελένη Ζαγγανά
ΦΥΣΙΚΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)Ε. Πασπαλάκης, Γ.Χ. Ψαρράς, Σ. Κοσιώνης, Ε. Κοτζαμανίδη
ΦΥΣΙΚΗ Ι_Τμήμα Γεωλογίας_ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (GEO_101)Παναγιώτα Καραχάλιου
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (GEO_201)Χριστόφορος Κροντηράς
Φωτογεωλογία (Geol_042)Ν. Γερογιάννης
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (Geol_012)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
ΧΗΜΕΙΑ (GEO392)Βασίλειος Συμεόπουλος
ΧΗΜΕΙΑ Ι (GEO378)Βασίλειος Συμεόπουλος
ΧΗΜΕΙΑ Ι (GEO340)Μαγδαληνή Σουπιώνη-Βασιλακοπούλου
Χημεία ΙΙ (GEO334)Βασίλειος Συμεόπουλος
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (GEO327)Μαγδαληνή Σουπιώνη-Βασιλακοπούλου
Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία. Ανάλυση στοιχείων και μοντέλα. (GEO 822E)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEO307)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση (Geol_033 )Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη