Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
'Ασκηση Υπαίθρου IV- (Γεωλ. Χαρτογράφηση Ιζημ. Πετρωμάτων) (GEOL 038)Σ. Κοκκάλας, Π. Αβραμίδης, , Π. Ξυπολιάς, Ι. Κουκουβέλας, Γ. Ηλιόπουλος, Λ. Σταματόπουλος, Γ. Μπαθρέλλος
Αγγλική Ορολογία για Γεωλόγους 2 (Σεμινάριο) Χειμερινό (GEO332)Αναστασία Χρυσανθοπούλου
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΥΣ I- WINTER TERM (GEO329) Αναστασία Χρυσανθοπούλου
Ανάλυση γεωλογικών δεδομένων με χρήση Η/Υ (GEOL_023)Ευθύμιος Σώκος
Αναλυση Ιζηματογενων Λεκανων (GEO335)Αβραάμ Ζεληλίδης
Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (GEO412)Δημήτριος Παπούλης
Ασκήσεις Υπαίθρου 4ου Έτους (GEO382)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Άσκηση Υπαίθρου V (GEOL_039)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Άσκηση Υπαίθρου ΙΙΙ (GEOL_030)Π. Αβραμίδης, Π. Ξυπολιάς
Βασικές Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία (Geol_017)Σωτήρης Κοκκάλας, Ευθύμιος Σώκος, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Βιομηχανικά Ορυκτά (GEO_503E)Χρήστος Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ηλιόπουλος
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GEOL_024 )Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ (GEOL_046)Σωτήριος Κοκκάλας
Γεωθερμία (GEO377)Κίμων Χρηστάνης
Γεωλογία Ελλάδος (GEO356)Ιωάννης Κουκουβέλας
Γεωλογία και Σεισμοί (GEO344)Ιωάννης Κουκουβέλας
Γεωλογία Πετρελαίων (GEO353)Αβραάμ Ζεληλίδης
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GEO349)Νικόλαος Σαμπατακάκης, Νικόλαος Δεπούντης
Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις (GEO324)Π. Ξυπολιάς, Σ. Κοκκάλας, Ι. Κουκουβέλας
Γεωλογική Χαρτογράφηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων (Geol_034)Π. Ξυπολιάς, Σ. Κοκκάλας, Π. Αβραμίδης
Γεωμορφολογία (GEO365)Λεωνίδας Σταματόπουλος
Γεωφυσική (Geol_021)Ζαφειρία Ρουμελιώτη, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Στεφανόπουλος
Γεωφυσική - Παλαιό Πρόγραμμα  (GEO343)Ευθύμιος Σώκος
Γεωφυσική Τεχνικών Έργων (GEO354)Ευθύμιος Σώκος
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (GEO393)Ιωάννης Καλαβρουζιώτης
Διάθεση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον (GEO361)Ελένη Ζαγγανά
Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων (GEO362)Ελένη Ζαγγανά
Διδακτική των γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση (GEO397)Ε. Σώκος, Π. Ξυπολιάς, Δ. Παπούλης
Ειδικά Θέματα Κοιτασματολογίας (GEO363)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Ειδικά Θέματα Πετρολογίας (GEO_811Ε) Ιωάννης Ηλιόπουλος
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ Ι (GEO321)Π. Ξυπολιάς, Γ. Παπαθεοδώρου
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ (GEO352)Ευθύμιος Σώκος
Εισαγωγή στην Μεταλλευτική Εξερεύνηση και Γεωλογία Μεταλλείων (GEO348)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες (GEO379)Κίμων Χρηστάνης
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: a) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι b) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) (GEO424)Δημήτριος Γεωργίου
Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (GEO418)ΗΛΙΑΣ ΦΑΚΙΡΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEO358)Γεώργιος Παπαθεοδώρου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΚΕΑΝΩΝ (GEO369)Μαρία Γεραγά
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (GEO_810E)Σωτήριος Κοκκάλας
Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωλογία (GEO_307)Δημήτριος Παπούλης, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη Γεωλογία (GEO_608E)Παρασκευάς Ξυπολιάς
Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία 2020-2021 (GEO433)Λεωνίδας Σταματόπουλος
Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον (GEO 820E)Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Ηλιόπουλος
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEO430)Ελένη Ζαγγανά
Η εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία (GEOL_010)Γεώργιος Ηλιόπουλος
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ (GEO370)Μαρία Γεραγά
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (GEO346)Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Ιζηματολογία (GEO337)Παύλος Αβραμίδης
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GEO350)Νικόλαος Σαμπατακάκης, Αικατερίνη Κάβουρα
Κοιτασματολογία (GEO347)Σταύρος Καλαϊτζίδης
Μαγματισμός Ελλάδος (GEO388)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Μαθηματικά Ι (GEO341)Ιωάννης Δημητρίου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) (GEO425)Δημήτριος Γεωργίου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ) (GEO380)Δημήτριος Γεωργίου
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (GEO_609E)Πέτρος Κουτσοβίτης
Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων (GEO317)Χρήστος Κανελλόπουλος
Μεταμορφικές Διεργασίες (GEO331)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Μεταμορφισμός στον Ελλαδικό χώρο (GEO302) Ιωάννης Ηλιόπουλος
Μηχανική των Ωκεανών (GEO304)Γεώργιος Παπαθεοδώρου-Γεώργιος Φερεντίνος
Νανογεωεπιστήμες (GEO413)Δημήτριος Παπούλης
Ορυκτοί Άνθρακες (GEO374)Κίμων Χρηστάνης
Ορυκτολογία Ι  (GEO300)Δημήτριος Παπούλης
Ορυκτολογία ΙI (GEO311)Δημήτριος Παπούλης, Παρασκευή Λαμπροπούλου
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEO330)Βασίλειος Τσικούρας
Περιβαλλοντική Ιζηματολογία (GEO432)Παύλος Αβραμίδης
Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη Γεωχημεία (GEOL_077)Χρήστος Κανελλόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ_ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEO316)Α.Βανταράκης
Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (GEO373)Νικόλαος Λαμπράκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (GEO705)Δημήτριος Χριστοδούλου
ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (GEO804E)Πέτρος Κουτσοβίτης
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO310)Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου & Βασίλειος Τσικούρας
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO310)Πέτρος Κουτσοβίτης
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO309)Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου & Βασίλειος Τσικούρας
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEO309)Πέτρος Κουτσοβίτης
Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Geol_035)Ιωάννης Ηλιόπουλος
Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (GEO301) Χρήστος Καταγάς, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Πλανήτης Γη (Geol_002)Αβραάμ Ζεληλίδης, Γιώργος Μπαθρέλλος
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ - ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (GEO336)Παύλος Αβραμίδης
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ - ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (GEO339)Παύλος Αβραμίδης
Προστασία της Γεωλογικής, Γεωγραφικής και Ανθρώπινης Κληρονομιάς (GEO_815E)Μαρία Γεραγά, Ελένη Σιμώνη, Ιωάννης Ηλιόπουλος,
Σεισμολογία (GEO351)Ευθύμιος Σώκος
Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος (GEO417)Κίμων Χρηστάνης
Σεμινάριο-Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας (Geol_083)Ελένη Ζαγγανά, Γεώργιος Μπαθρέλλος, Σταύρος Καλαϊτζίδης,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (GEO368)Νικόλαος Σαμπατακάκης, Νικόλαος Δεπούντης, Αικατερίνη Κάβουρα
Στοιχεία Ζωολογίας & Βοτανικής (GEO403)Παναγιώτης Δημόπουλος, Γιώργος Μήτσαινας, Βαγγέλης Τζανάτος
Στρωματογραφία - Ιστορικη Γεωλογία (GEOL_020)Γεώργιος Ηλιόπουλος
Τεκτονική Γεωλογία (GEO315)Πάρης Ξυπολιάς
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEO345)Νικόλαος Σαμπατακάκης, Νικόλαος Δεπούντης
Τεχνική Σεισμολογία (GEO342)Ευθύμιος Σώκος
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (GEO306)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
Υδροχημεία (GEO360)Ελένη Ζαγγανά
ΦΥΣΙΚΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)Χριστόφορος Κροντηράς, Παναγιώτα Καραχάλιου
ΦΥΣΙΚΗ Ι_Τμήμα Γεωλογίας_ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (GEO_101)Παναγιώτα Καραχάλιου
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (GEO_201)Χριστόφορος Κροντηράς
Φωτογεωλογία (Geol_042)Ν. Γερογιάννης, Π. Ξυπολιάς
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (Geol_012)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
ΧΗΜΕΙΑ (GEO392)Βασίλειος Συμεόπουλος
ΧΗΜΕΙΑ Ι (GEO378)Βασίλειος Συμεόπουλος
ΧΗΜΕΙΑ Ι (GEO340)Μαγδαληνή Σουπιώνη-Βασιλακοπούλου
Χημεία ΙΙ (GEO334)Βασίλειος Συμεόπουλος
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (GEO327)Μαγδαληνή Σουπιώνη-Βασιλακοπούλου
Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία. Ανάλυση στοιχείων και μοντέλα. (GEO355)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (GEO307)Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη
Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση (Geol_033 )Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη