Γεωλογία Ελλάδος

Ιωάννης Κουκουβέλας

Περιγραφή

Το παρόν μάθημα μελετά την ιστορική αναδρομή της Γεωλογικής έρευνας στην Ελλάδα. Ακόμη, πραγματεύεται τη λιθοστρωματογραφική εξέλιξη και τις γεωλογικές διεργασίες που έγιναν στον Ελληνικό χώρο. Στην ύλη του μαθήματος επίσης περιγράφονται κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών στο γεωλογικό παρελθόν και τα πετρώματα ή οι τεκτονικές δομές που τις πιστοποιούν. 

 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

  1. Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας.
  2. Ασκήσεις υπαίθρου για την εκμάθηση των φοιτητών στην αναγνώριση των λιθοτεκτονικών ενοτήτων και συλλογή δεδομένων στα όρια τους.  Οι ασκήσεις υπαίθρου σχετίζονται με τα ανάλογα κονδύλια που διατίθενται από το Τμήμα για το συγκεκριμένο μάθημα. 
  3. Στις εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνεται η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την Γεωλογία Ελλάδας από τους φοιτητές, σε ακροατήριο που συμμετέχουν φοιτητές και ο υπέυθυνος του εργαστηρίου.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Το Αλπικό Ορογενές, Ο σχηματισμος των Ελληνίδων Οροσειρών, οι Εξωτερικές Ελληνίδες, Η ενότητα Παξών, Η Ιόνια ενότητα

Ενότητα Τρίπολης, Κάλυμμα - Ενότητα Πίνδου, Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι, Φυλλιτική-Χαλαζιτική Σειρά, Ενότητα Παρνασσού

Οι οφιόλιθοι της Πίνδου, το ''melange'' της Αβδέλλας, η Ενότητα των Δύο Δένδρων, η Ενότητα του Όρλιακα

Η τεκτονοστρωματογραφία της αύλακας, ο σχηματισμός της λεκάνης στη ραφή ενός ωκεανού, οι δομές που ελέγχουν την ιζηματογένεση.

Γεωλογικά δεδομένα, Τεκτονικά μοντέλα, Αμφίπλευρο ορογενές, Τεκτονικές Επαρχίες

Ζώνες Βοιωτίας, Υποπελαγονική, Πελαγονική, Αττικοκυκλαδική Μάζα, Ζώνη Αξιού

το σύνθετο κάλυμμα της Περιροδοπικής, σύνθετη λιθοσφαιρική ενότητα Σερβομακεδονικής, σύνθετη λιθοσφαιρική ενότητα Ροδόπης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7382
Αρ. Προβολών :  39399

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις