Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων

Ελένη Ζαγγανά

Περιγραφή

Το μάθημα της Διαχείρισης και Προστασίας Υδατικών Πόρων αρχικά μας εισάγει στην συστηματική ανάλυση των υδατικών πόρων, σε μοντέλα προσομοίωσης και σε διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια αναφέρεται στις χρήσεις του νερού και σε οικονομικούς μηχανισμούς για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Τέλος, δίνει τον ορισμό της ξηρασίας και επεξηγεί την διαχείριση των παροχών νερού καθώς και την λειτουργία των ταμιευτήρων.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3731
Αρ. Προβολών :  17400

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις