Στρωματογραφία - Ιστορικη Γεωλογία (GEOL_020)

Γεώργιος Ηλιόπουλος

Περιγραφή

Η Στρωματογραφία μελετά όλα τα χαρακτηριστικά και τις δομές των πετρωμάτων που εμφανίζονται σε στρώματα, και ερμηνεύει τα στρώματα αυτά όσον αφορά την προέλευση και το γεωλογικό υπόβαθρο τους, καθώς και τη γεωγραφική τους εξάπλωση και την τοποθέτηση τους σε διαδοχική σειρά.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Βασικές αρχές και έννοιες της Στρωματογραφίας καθώς και ιστορική ανασκόπηση της Στρωματογραφίας ως επιστήμη

Κατανόηση της έννοιας της στρώσης και εξοικείωση με τα διαφορετικά είδη στρώσης και γνώση των κριτηρίων υπερθεσης και των στρωματογραφικών μεθόδων

Τρόπος σχεδίασης στρωματογραφικής τομής

Γνωριμία με τις κυριότερες μεθόδους γεωχρονολόγησης

Σωστή εφαρμογή του στρωματογραφικού συσχετισμού και κατανόηση των φάσεων

Έννοιες Βιοστρωματογραφία και Χρονοστρωματογραφία καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο διαχωρισμός των στρωμάτων σύμφωνα με αυτές

Γνωριμία με τους κλάδους της Ιστορικής Γεωλογίας

Μελέτη του Κρυπτοζωικού Μεγααιώνα και η διμιουργία της πρώτης ατμόσφαιρας

Γνωριμία με τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά τον Προτεροζωικό.

Γνωριμία με τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά τον Παλαιοζωικό.

Γνωριμία με τη χλωρίδα και τη πανίδα κατά τον Παλαιοζωικό και Μεσοζωικό Αιώνα, καθώς και με τις μαζικές εξαφανίσεις που συνέβησαν στο διάστημα αυτό

Γνωριμία με τη χλωρίδα και τη πανίδα κατά το Μεσοζωικό και Καινοζωικό αιώνα, καθώς και με τις μαζικές εξαφανίσεις και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν αυτή τη περίοδο

Γνωριμία με τη χλωρίδα και τη πανίδα κατά τον Καινοζωικό Αιώνα, καθώς και με τις εξαφανίσεις και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν αυτή τη περίοδο

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο