Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.11.1»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5038
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1390
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2788
  •   -  Κλειστά μαθήματα860
  • 72686
  •   -  Εκπαιδευτές1632
  •   -  Εκπαιδευόμενοι70803
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης251