Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.12.4»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5556
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1399
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3236
  •   -  Κλειστά μαθήματα921
  • 78228
  •   -  Εκπαιδευτές1731
  •   -  Εκπαιδευόμενοι76208
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης289