Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.14.1»
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 5938
  •   -  GUnet Open Courses1377
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3638
  •   -  Κλειστά μαθήματα923
  • 44790
  •   -  Εκπαιδευτές1379
  •   -  Εκπαιδευόμενοι43215
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης196