Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.16.1»
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 6038
  •   -  GUnet Open Courses1393
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3690
  •   -  Κλειστά μαθήματα955
  • 44266
  •   -  Εκπαιδευτές1370
  •   -  Εκπαιδευόμενοι42697
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης199