Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.11.2»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5033
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1377
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2810
  •   -  Κλειστά μαθήματα846
  • 84195
  •   -  Εκπαιδευτές1781
  •   -  Εκπαιδευόμενοι82133
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης281