Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.11.1»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5028
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1387
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2755
  •   -  Κλειστά μαθήματα886
  • 73577
  •   -  Εκπαιδευτές1644
  •   -  Εκπαιδευόμενοι71681
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης252