Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.9.2»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4596
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1462
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2354
  •   -  Κλειστά μαθήματα780
  • 71613
  •   -  Εκπαιδευτές1606
  •   -  Εκπαιδευόμενοι69787
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης220