Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.9.2»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 4662
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1433
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2447
  •   -  Κλειστά μαθήματα782
  • 75681
  •   -  Εκπαιδευτές1652
  •   -  Εκπαιδευόμενοι73796
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης233