Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.14.1»
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • 5763
  •   -  GUnet Open Courses1373
  •   -  Απαιτούν εγγραφή3481
  •   -  Κλειστά μαθήματα909
  • 46312
  •   -  Εκπαιδευτές1335
  •   -  Εκπαιδευόμενοι44789
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης188