Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.10.2»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 5027
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1389
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2760
  •   -  Κλειστά μαθήματα878
  • 74492
  •   -  Εκπαιδευτές1673
  •   -  Εκπαιδευόμενοι72568
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης251