Μεταμορφισμός στον Ελλαδικό χώρο (Geol_071)

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Περιγραφή
Φαινόμενα μεταμόρφωσης και μεταμορφωμένα πετρώματα των περιοχών:
-       Μάζα της Ροδόπης
-       Περιροδοπική ζώνη
-       Σερβομακεδονική μάζα
-       Κρυσταλλική ζώνη των Κυκλάδων
-       Προχώρα και δυτικά Ελληνικά καλύμματα
Η μεταμόρφωση στον Ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο της Τεκτονικής των λιθοσφαιρικών Πλακών.

Ημερολόγιο