ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Μαγδαληνή Σουπιώνη-Βασιλακοπούλου

Περιγραφή

Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Τύποι διαλυμάτων 
 •  Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης
 •  Επιδράσεις θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη  διαλυτότητα
 •  Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης
 •  Τάση ατμών διαλύματος
 •  Ανύψωση σημείου ζέσεως και ταπείνωση σημείου πήξεως
 •  Ώσμωση
 •  Αθροιστικές ιδιότητες ιοντικών διαλυμάτων
 •  Κολλοειδή
 •  Ασκήσεις

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Ενέργεια και μονάδες ενέργειας
 • Θερμότητα αντίδρασης
 • Ενθαλπία και μεταβολή ενθαλπίας
 • Θερμοχημικές εξισώσεις
 • Εφαρμογή στοιχειομετρίας σε θερμότητες αντιδράσεων
 • Μέτρηση θερμότητας μιας αντίδρασης
 • Νόμος του Hess
 • Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού
 • Καύσιμα-τρόφιμα, καύσιμα του εμπορίου και καύσιμα των πυραύλων
 • Ασκήσεις

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Ορισμός της ταχύτητας αντίδρασης
 • Πειραματικός προσδιορισμός ταχύτητας
 • Εξάρτηση της ταχύτητας από τη συγκέντρωση
 • Μεταβολή της συγκέντρωσης με το χρόνο
 • Θερμοκρασία και ταχύτητα. Θεωρίες συγκρούσεων και μεταβατικής κατάστασης
 • Εξίσωση του Arrhenius
 • Στοιχειώδεις αντιδράσεις
 • Ο νόμος ταχύτητας και ο μηχανισμός
 • Κατάλυση
 • Ασκήσεις

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Χημική ισορροπία - Μια δυναμική ισορροπία
 •  Σταθερά ισορροπίας
 •  Ετερογενής ισορροπία ? Διαλύτες σε ομογενείς ισορροπίες
 •  Πρόβλεψη της κατεύθυνσης μιας αντίδρασης
 •  Τάση ατμών διαλύματος
 •  Υπολογισμός συγκεντρώσεων ισορροπίας
 •  Απομάκρυνση προϊόντων ή προσθήκη αντιδρώντων
 •  Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασίας
 •  Επίδραση ενός καταλύτη
 •  Ασκήσεις

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius
 • Οξέα και βάσεις κατά Br?nsted ? Lowry
 • Οξέα και βάσεις κατά Lewis
 • Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων
 • Μοριακή δομή και ισχύς οξέων
 • Αυτοϊοντισμός του νερού
 • Διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων
 • Το pH ενός διαλύματος
 • Ασκήσεις

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Ισορροπίες ιοντισμού οξέων
 • Πολυπρωτικά οξέα
 • Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων
 • Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων
 • Ασκήσεις

 

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας
 • Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος
 • Υπολογισμοί καθίζησης
 • Επίδραση του pH στη διαλυτότητα
 • Σχηματισμός συμπλόκων ιόντων
 • Σύμπλοκα ιόντα και διαλυτότητα
 • Ποιοτική ανάλυση μεταλλικών ιόντων
 • Ασκήσεις

Η εκμάθηση και η κατανόηση των εξής θεμάτων:

 • Κανόνες και μέτρα ασφάλειας εργαστηρίου
 • Παρασκευή Διαλυμάτων, Αραίωση και Μέτρηση pH
 • Ποιοτική Ανάλυση
 • Ποσοτική Ανάλυση
 • Ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4321
Αρ. Προβολών :  24131