Τεκτονική Γεωλογία

Πάρης Ξυπολιάς

Περιγραφή

Η Τεκτονική Γεωλογία είναι ο κλάδος της Γεωλογίας ο οποίος ερευνά την κατασκευή του γήινου φλοιού, δηλαδή τη δομή των πετρωμάτων καθώς και τις διεργασίες , τις κινήσεις και τις δυνάμεις που την παρήγαγαν. Πιο συγκεκριμένα, η τεκτονική εξετάζει τις αλλαγές που προκαλούν οι ενδογενείς δυνάμεις στο φλοιό της γης, μελετά δηλαδή το τρόπο δημιουργίας, τη γεωμετρία και την κινηματική των δομών του στερεού φλοιού. 

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Εισαγωγικές έννοιες, Γενικές αρχές Γεωλογίας, Βασικοί Ορισμοί

Μηχανικές Ιδιότητες Πετρωμάτων, Ελαστική Συμπεριφορά, Πλαστική Συμπεριφορά, Ιξώδης Συμπεριφορά, Χαρακτηριστικά Πετρωμάτων σε ζώνες ρηγμάτων

Τάση, Συνιστώσες της τάσης, Τάση και παραμόρφωση, Ελλειψοειδές της τάσης, Ο κύκλος του Mohr

Ανατομία ρήγματος, Συστηματική διαίρεση ρηγμάτων, Ρήγματα στην ύπαιθρο, Φυσικά χαρακτηριστικά ρηγμάτων, Διεύρυνση ρηγμάτων

Ανατομία κανονικού ρήγματος, Μέγιστη-Μηδενική μετατόπιση, Τάφροι και Κέρατα, Μοντέλα Κανονικών Ρηγμάτων

Thrust, Κλιμακωτή Γεωμετρία, Πτυχές κάμψης, Ρηξιπροελαύνουσες πτυχές, Επικαλυπτώμενες επωθήσεις, Δίδυμα Συστολής, Τεκτονικά καλύμματα  

Ανατομία ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης, Συνοδές δομές, Επιφάνειες Riedle, Συνοδές πτυχές και επωθήσεις, Μοντέλο Απλής Διατμητικής Ολίσθησης, Ζώνες επικάλυψης 

Τύποι διακλάσεων, Ανάπτυξη διακλάσεων, Διακλάσεις και φλέβες, Διακλάσεις και ρήγματα

Τύποι παραμόρφωσης, Παραμόρφωση ευθύγραμμου τμήματος, Διατμητική παραμόρφωση, Ομογενής Παραμόρφωση, Η έλλειψη της παραμόρφωσης, Απλή διάτμηση, Καθαρή διάτμηση, Γενική ή υπο-απλή διάτμηση, Το ελλειψοειδές της παραμόρφωσης, Διάγραμμα Flinn, Τεκτονίτες

Πλαστικού τύπου ζώνες διάτμησης, Εύθραυστου-Πλαστικού τύπου ζώνες διάτμησης, Κινηματικοί δείκτες, Πορφυροβλάστες και Πορφυροκλάστες, Τύποι πορφυροκλαστών, Σιγμοειδή, Ιχθυόσχημα Ορυκτά, S/C ταινιωτές δομές, Σχισμός ρυτίδωσης διαστολής, Κατακερματισμός πορφυροκλαστών, Ασσύμετρες μπουτινάζες, Ασσσύμετρες μικροπτυχές, Θηκόσχημες πτυχές

Ανατομία πτυχών, Συγκλινοειδές, Αντικλινοειδές, Σύγκλινο, Αντίκλινο, Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πτυχών, Πτυχές στο γεωλογικό χάρτη, Συμμετρικές πτυχές, Ασσύμετρες πτυχές

Γεωμετρικές ταξινομήσεις πτυχών, Επαναπτυχώσεις, Μοντέλα σχηματισμού πτυχών

Σχισμός, Γεωμετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά σχισμού, Σχισμός διάλυσης, Σχισμός ρυτίδωσης και προοδευτική παραμόρφωση, Σχισμός και πτυχές

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  19941
Αρ. Προβολών :  79515

Ημερολόγιο