Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Geol_035)

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Περιγραφή
Το μάθημα χωρίζεται για εκπαιδευτικούς λόγους στα ακόλουθα δύο μέρη:  
1.Πετρολογία Μαγματικών Πετρωμάτων    

Προέλευση των στοιχείων και ορυκτών στο σύμπαν. Βασικές πετρολογικές έννοιες. Μελέτη του μανδύα της Γης. Ταξινόμηση μαγματικών πετρωμάτων. Θεμελιώδεις  έννοιες  θερμοδυναμικής. Διαγράμματα φάσεων ενός δυο και τριών συστατικών, ο κανόνας των φάσεων. Ισορροπίες υγρού-κρυστάλλων στα μαγματικά συστήματα. Διεργασίες παραγωγής και εξέλιξης μάγματος. Βασάλτες-Γρανίτες. Γεωχημικές διεργασίες στα μαγματικά πετρώματα. Μοντέλα μαγματικής εξέλιξης. Διεργασίες μανδυακής μετασωμάτωσης. Περιβάλλοντα μαγματισμού

2.Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

Φυσικές και χημικές διεργασίες της μεταμόρφωσης. Ζώνες, ισόβαθμοι και φάσεις μεταμόρφωσης. Χημειογραφική αναπαράσταση των ορυκτολογικών παραγενέσεων. Συστασιακά διαγράμματα, αντιδράσεις και πετρογενετικά δίκτυα μεταμορφωμένων πετρωμάτων των σειρών φάσεων χαμηλών, μετρίων και υψηλών πιέσεων. Γεωθερμοβαρομετρία και Ρ-Τ-t διαδρομές μεταμορφωμένων

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Προέλευση των στοιχείων και ορυκτών στο σύμπαν. Βασικές πετρολογικές έννοιες. Μελέτη του μανδύα της Γης. Ταξινόμηση μαγματικών πετρωμάτων.

Θεμελιώδεις  έννοιες  θερμοδυναμικής. Διαγράμματα φάσεων ενός και δύο συστατικών.

Δυαδικά διαγράμματα με περιτηκτικό σημείο. Τριαδικά διαγράμματα. Τριαδικά διαγράμματα με περιτηκιτκό σημείο.

Διεργασίες παραγωγής και εξέλιξης μάγματος. Βασάλτικά και γρανίτικά συστήματα. 

Πετρογενετικός χαρακτηρισμός των μαγματικών πετρωμάτων με τη βοήθεια κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.

Μοντέλα μαγματικής εξέλιξης. Διεργασίες μανδυακής μετασωμάτωσης.

Γενικά στοιχεία για τα κυριότερα περιβάλλοντα μαγματισμού.

Φυσικές και χημικές διεργασίες της μεταμόρφωσης.

Ζώνες, ισόβαθμοι και φάσεις μεταμόρφωσης. Χημειογραφική αναπαράσταση των ορυκτολογικών παραγενέσεων. Συστασιακά διαγράμματα.

Αντιδράσεις και πετρογενετικά δίκτυα. Γεωθερμοβαρομετρία και Ρ-Τ-t διαδρομές μεταμορφωμένων πετρωμάτων.

Θερμική Μεταμόρφωση και οι σχετικές φάσεις μεταμόρφωσης. Πολυ χαμηλού βαθμού φάσεις μεταμόρφωσης. Υποπρασινοσχιστολιθικές φάσεις.

Σειρά φάσεων μετρίων πιέσων. Ζώνες μεταμόρφωσης τύπου Barrow.

Φάσεις υψηλών πιέσεων - χαμηλών θερμοκρασιών και υψηλών πιέσεων - υψηλών θερμοκρασιών. Σχέση μεταμόρφωσης και τεκτονικής των λιθοσφαιρικών πλακών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  34519
Αρ. Προβολών :  330830

Ημερολόγιο