ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ελένη Σιμώνη

Περιγραφή

Το μάθημα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία διδάσκεται ως Υποχρεωτικό Επιλογής Μάθημα Χειμερινού Εξαμήνου στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ορισμοί, Ροή σε ένα Γ.Π.Σ, Συστατικά ενός Γ.Π.Σ, Ιστορική Εξέλιξη Γ.Π.Σ, Δυνατότητες των Γ.Σ.Π., Παραδείγματα Διαχείρισης και Χρήσης τους

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Βασικές Έννοιες

Φασματική ζώνη, Έννοιες και μεγέθη, Διακριτική ικανότητα, Παράλλαξη, Στερεοσκοπική όραση - Στερεοζεύγος

Εικόνες στο ορατό και στο εγγύς υπέρυθρο- Παράμετροι κατανομής, Αρχές ερμηνείας

Γεωμετρικές Παραμορφώσεις της Εικόνας, Πανοραμική Παραμόρφωση, Γεωαναφορά ή Γεωμετρική Διόρθωση Ψηφιακής Εικόνας, Αφινικός Μετασχηματισμός, Μέθοδοι αναδόμησης εικόνας

Βασικές Έννοιες, Γεωγραφικά Συστήματα Συντεταγμένων, Σφαιροειδή και Σφαίρες, Datums, Προβολικά Συστήματα Συντεταγμένων, Είδη Προβολών, Γωνιακές Παράμετροι, Γραμμικές Παράμετροι, Προβολικό Σύστημα HATT, Προβολικό Σύστημα 3 μοιρών (ΕΜΠ 3ο ή ΤΜ3ο), Προβολικό Σύστημα UTM, Προβολικό Σύστημα ΕΓΣΑ?87, 

Επαναληπτικές Ερωτήσεις, Προετοιμασία Εξετάσεων

Χρήση Δεδομένων Τηλεανίχνευσης για τη δημιουργία Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους DSM, DEM ΙΙ, DEM ΙΙI 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις