Γεωλογία Πετρελαίων

Αβραάμ Ζεληλίδης

Περιγραφή

Η εξοικείωση των γεωπιστημόνων με τους μηχανισμούς γένεσης υδρογονανθράκων. Γεωλογικές, γεωχημικές και γεωφυσικές εφαρμογές στην έρευνα και τον εντοπισμό κοιτασμάτων. Εφαρμογή στον ελληνικό χώρο. 

Κερί, Ζάκυνθος

Ενότητες

Παρουσίαση περιεχομένων

Σκοποί του μαθήματος

Μεθοδολογία έρευνας

Η ανάλυση λεκανών ως εργαλείο για την έρευνα υδρογονανθράκων

Τύποι οργανωγενών ορυκτών καυσίμων

Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδρίτες κ.α.

Εισαγωγή στην γεωχημεία του πετρελαίου

Εισαγωγή στην ανάλυση σεισμικών δεδομένων

Από την οργανική ύλη των ιζημάτων στους υδρογονάνθρακες

Τα μητρικά πετρώματα

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες ταμιευτήρων

Τύποι παγίδων

Δομικές, στρωματογραφικές, υδροδυναμικές παγίδες

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες μονωτήρων

Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής μετανάστευση

Ο παράγοντας συγχρονισμού

Μετατροπές του πετρελαίου

Μετρήσεις οργανικού άνθρακα

Rock-Eval πυρόληση

Ανακλαστικότητα βιτρινίτη

Σύνθεση αποτελεσμάτων - μεθοδολογία

Plays και prospects στον Ελληνικό χώρο

Τα κοιτάσματα του Πρίνου

Δυτική Ελλάδα, ΝΑ Αιγαίο, Μεσογειακή Ράχη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2509
Αρ. Προβολών :  25886

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις