Μαθηματικά Ι

Ιωάννης Δημητρίου

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εμπέδωση βασικών μαθηματικών εννοιών, που αποτελούν υποδομή και βασικό γνωσιακό υπόβαθρο για την μελέτη σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωλόγοι. Θα μελετηθούν διάφορα θέματα από την Γραμμική Άλγεβρα και τον Διανυσματικό Λογισμό, ενώ θα μελετηθούν βασικές έννοιες των σειρών πραγματικών αριθμών. Τέλος, θα δωθεί μια εισαγωγή στην επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις