Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (CMNG2136)Φραγκίσκος ΚουτελιέρηςA+ 
Άσκηση σε Βιομηχανία Επιχειρήσεις XM898 (CMNG2152)Γεώργιος ΑγγελόπουλοςA- 
ΒΙΟΫΛΙΚΑ (CMNG2117)Ελευθέριος ΑμανατίδηςA- 
Διεργασίες Παραγωγής Ηλεκτρονικών Υλικών (Ανοικτό Μάθημα) (CMNG2179)Δημήτριος ΜαταράςA- 
Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική (CMNG2141)Αλέξανδρος ΚατσαούνηςA+ 
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Ανοικτό Μάθημα) Παλαιό (CMNG2178)Δημήτριος ΜαταράςA- 
Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Ανοικτό Μάθημα) (CMNG2187)Δημήτρης ΜαταράςA- 
Επιστήμη πολυμερών (CMNG2154)Γεώργιος ΠασπαράκηςA- 
Επιστήμη των Υλικών I - ΠΑΛΙΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΕΠΤ/2021 (CHM381)Στέλλα Κέννου - Κωνσταντίνος Δάσιος A- 
Εργαστήριο Διεργασιών I (CMNG2146)Χριστάκης Παρασκευά, Αλέξανδρος Κατσαούνης, Δέσποινα Σωτηροπούλου, Σουζάννα ΜπρόσνταA- 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (CMNG2164)Γεώργιος Πασπαράκης, Γεωργία Μανίκα, Ουρανία ΚούληA- 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (CMNG2158)Γεώργιος Πασπαράκης, Κωνσταντίνος Δάσιος, Ουρανία ΚούληA- 
Εργαστήριο Φυσικοχημείας (CMNG2161)Γεώργιος Καρανικολός, Αναπ.Καθηγητής, Δέσποινα Σωτηροπούλου ΕΔΙΠA- 
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (CMNG2115)Ελευθέριος ΑμανατίδηςA- 
Θερμοδυναμική Ι (CMNG2180)Σογομών ΜπογοσιάνA- 
Θερμοδυναμική ΙΙ (CMNG2181)Σογομών ΜπογοσιάνA- 
Μεταλλουργία ΧΜΕ80 (CMNG2153)Γεώργιος ΑγγελόπουλοςA- 
Μεταφορά Μάζας (CMNG2169)Διονύσιος ΜαντζαβίνοςA- 
Μηχανική των Υλικών (CMNG2114)Κωνσταντίνος ΔάσιοςA- 
Μοριακή Φασματοσκοπία (ΧΜΕ63) (CMNG2173)Σογομών ΜπογοσιάνA- 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (CMNG2116)Ελευθέριος ΑμανατίδηςA- 
Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων (CMNG2143)Μιχαήλ ΚορνάροςA- 
Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (CMNG2144)Μιχαήλ ΚορνάροςA- 
Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων (CMNG2170)Διονύσιος ΜαντζαβίνοςA- 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι (CMNG2168)Χριστάκης Παρασκευά, Χριστιάνα ΑλεξανδρίδουA- 
Φυσικές Διεργασίες ΙΙ (ΧΜ 855) (CMNG2120)Χριστάκης Παρασκευά, Χριστιάνα ΑλεξανδρίδουA- 
Φυσική Ι (ΧΜ130)Δημήτρης ΚουζούδηςA+ 
Φυσική ΙΙ (CMNG2165)Δημήτρης ΚουζούδηςA+ 
Φυσικοχημεία Ι (ΧΜ420) (CMNG2172)Δημήτριος ΚονταρίδηςA-