Μηχανική των Υλικών

Κωνσταντίνος Δάσιος

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει τη μελέτη της συμπεριφοράς των παραμορφώσιμων κατασκευών υπό την επίδραση των εξωτερικών φορτίσεων. Χωρίζεται σε δύο θεματικές υποενότητες. Την Στατική και την Αντοχή των Υλικών.

ΣΤΑΤΙΚΗ

Το μάθημα αυτό αποτελεί ένα από τα θεμέλια των επιστημών του Μηχανικού καθόσον μελετά τον τρόπο με τον οποίο αποκρίνονται οι κατασκευές (φορείς) στις εξωτερικές φορτίσεις.

ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η αντοχή των υλικών είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης μηχανικής που μελετά την αντοχή των στερεών υπό ένταση, την κατανομή των τάσεων στα στερεά, τις παραμορφώσεις καθώς και τις σχέσεις τάσεων - παραμορφώσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

  • Κατανοεί τις έννοιες και τις αρχές που διέπουν τους διάφορους φορείς οι οποίου υπόκεινται σε διάφορα φορτία αλλά και τα αποτελέσματα των φορτίων αυτών στην κατασκευή.
  • Να αναλύει τους φορείς που υπόκεινται σε θλίψει, εφελκυσμό, στρέψη, κάμψη και σύνθετες φορτίσεις χρησιμοποιώντας τις θ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  37403
Αρ. Προβολών :  317989

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -