Μεταλλουργία ΧΜΕ80

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Περιγραφή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορία της Μεταλλουργίας. Τα μέταλλα στην Ελληνική Μυθολογία. Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. Σιδηρομεταλλεύματα. Από το σιδηρομετάλλευμα στον χάλυβα. Αναγωγή μεταλλευμάτων, κοκ, υψικάμινος. Αντιδράσεις αναγωγής. Διαγράμματα Ellingham. Ισορροπία Boudouard και καμπύλες Chaudron. Ισοζύγια μάζας στην υψικάμινο. Χυτοσίδηρος και κατηγορίες αυτού. Προεπεξεργασία του χυτοσίδηρου. Χαλυβοποίηση. Διεργασίες εξευγενισμού. Αντιδράσεις εξευγενισμού. Διεργασίες οξυγόνου. Κάμινος ηλεκτρικού τόξου. Κατηγορίες και ταξινόμηση χαλύβων. Παραγωγή αλουμινίου. Παραγωγή αλούμινας από βωξίτη, μέθοδος Bayer. Ηλεκτρόλυση, μέθοδος Hall-H?roult. Κατηγορίες και ταξινόμηση κραμάτων αλουμινίου.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει:

  • να μπορεί να εφαρμόζει φυσικές και χημικές μεθόδους για την εξαγωγή μετάλλων από τα μεταλλεύματα τους
  • να μπορεί να ρυθμίζει τις μεταβλητές επεξεργασίας όπως την θερμοκρασία κλπ των μιγμάτων πρώτων υλών για την παραγωγή μ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Στην θεματική ενότητα αυτή επιχειρείται μια συνοπτική ιστορική αναδρομή από τα πρώτα χρόνια χρήσης του σιδήρου στα χρόνια όπου η ανάπτυξη του πολιτισμού και της οικονομίας καθώς και το βιοτικό επίπεδο εξαρτώνταν κυρίως από τον χάλυβα. Στην συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του χάλυβα αλλά και στα σιδηρομεταλλεύματα. Παρουσιάζονται αναλύονται οι μέθοδοι παραγωγής σιδήρου μαζί με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και η μέθοδοι χαλυβοποίησης και οι κατηγορίες χαλύβων που προκύπτουν. Τέλος γίνεται αναφορά στις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή σιδήρου αλλά και στα διάφορα ισοζύγια μάζας και θερμότητας στην υψικάμινο.

Η ανάπτυξη υλικών τα οποία θα συνδυάζουν ικανοποιητική απόδοση σε διαφορετικές απαιτήσεις είναι είτε υψηλού κόστους,είτε ανέφικτη. 

Για το λόγο αυτό, η έρευνα των μεταλλικών υλικών εστιάζεται τα τελευταία χρόνια σε δύο περιοχές:α) στη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών, μελετώντας την σύσταση και τη δομή τους (ανάπτυξη νέων κραμάτων, σύνθετα υλικά κλπ.)
β) στη βελτίωση των ιδιοτήτων των υλικών που αφορούν την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον (πχ. οξείδωση, διάβρωση, τριβή), αποσκοπώντας δηλαδή στη βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων των υλικών, καθώς η επιφάνεια αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ ενός υλικού και του περιβάλλοντός του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΥΣ

 

?ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
?Η διεργασία της Χημικής Εναπόθεσης Ατμών (CVD)
?CVD στερεάς κλίνης
?Αλουμινίωση στερεάς κλίνης
?ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
?Επιστρώματα καρβιδίου του τιτανίου (TiC) σε xάλυβες
?Επιστρώματα μαγνησίου και κραμάτων του
?ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Β'

?ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ
?Γαλβανισμός
?Υπέρ και κατά της ηλεκτρολυτικής Ζn
?Θερμός γαλβανισμός
?Μέθοδοι Γαλβανισμού
?Ενδομεταλλικές φάσεις Fe-Zn
?Η διεργασία του γαλβανισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Γ'

?Θερμικές και θερμοχημικές κατεργασίες χαλύβων σε ρευστοστερεά κλίνη
?ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
?ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ
?ΕΝΑΖΩΤΩΣΕΙΣ
?ΕΝΑNΘΡΑΚΩΝΙΤΡΩΣΕΙΣ
?ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ? ΕΝΑNΘΡΑΚΩΝΙΤΡΩΣΗΣ
?ΝΙΤΡΟΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ
?ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παραδείγματα σειρών ασκήσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις