Άσκηση σε Βιομηχανία Επιχειρήσεις XM898

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Περιγραφή

Η Π.Α. έχει σκοπό τη παροχή δυνατότητας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους φοιτητές καθώς και τη διασύνδεση του Τμήματος και των επιχειρήσεων.  Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι ενεργός στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από το 1993 είναι μάθημα επιλογής. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Π.Α., επιτροπή μελών ΔΕΠ υπό τον διδάσκοντα συντονίζει την προσφορά θέσεων από τις επιχειρήσεις, ετοιμάζει και διακινεί έντυπα ενημέρωσης-πληροφόρησης, προσδιορίζει το αντικείμενο και το χρόνο άσκησης κάθε ασκούμενου, παρακολουθεί την υλοποίηση, παραλαμβάνει και αξιολογεί τις τεχνικές εκθέσεις και διοργανώνει Ημερίδα Παρουσιάσεων/Τελικής Αξιολόγησης των ΠΑ.

Οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει φοιτητής ΠΑ είναι:

-          Η διάρκεια της Π.Α. πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 εβδομάδες κατα το χρονικό διάστημα Ιουλίου Αυγούστου, σε επιχειρήσεις ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με τις γνώσεις και τις δραστηριότητες του Χημικο

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού