Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

Αλέξανδρος Κατσαούνης

Περιγραφή

Ορισμός της Επιστήμης του Χημικού Μηχανικού και Δραστηριότητες των Χημικών Μηχανικών στην Ελλάδα. Επισκόπηση διαγραμμάτων ροής απλών Χημικών Βιομηχανιών. Σχέση των λειτουργικών μονάδων ενός χημικού εργοστασίου με μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Η έννοια του φυσικού και μαθηματικού προτύπου. Αρχές διατήρησης, θεμελιακές εξισώσεις και καταστατικές εξισώσεις. Έννοια του γενικευμένου Ισοζυγίου και σχέση με αρχές διατήρησης. Επίλυση απλών ισοζυγίων μάζας. Η έννοια της μόνιμης κατάστασης. Ολοκληρωτική και διαφορική μέθοδος επεξεργασίας πειραματικών μετρήσεων. Διαστατική ανάλυση. Η έννοια της κλιμάκωσης μεγέθους. Ισοζύγια μάζας χημικών συστατικών σε απλές φυσικές διεργασίες και σε απλούς χημικούς αντιδραστήρες. Τύποι χημικών και ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων. Εφαρμογές ισοζυγίων μάζας στη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς συστημάτων. Η έννοια της γραμμικοποίησης. Η έννοια της κατανομής χρόνων παραμονής σε απλούς χημικούς αντιδραστήρες καθώς επίσης και σε συνδυασμούς απλών αντιδραστήρων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Ορισμός Χημικού Μηχανικού
 • Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων
 • Πηγές Εξισώσεων Μαθηματικών Προτύπων
 • Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων
 • Η έννοια της κλιμάκωσης μεγέθους
 • Ισοζύγια μάζας Χημικών Συστατικών
 • Ανάλυση Μόνιμης Κατάστασης
 • Ο κύκλος του Lotka σε συστήματα Χημικών Αντιδράσεων
 • Γραμμικοποίηση των εξισώσεων
 • Ανάλυση της Γραμμικής Ευστάθειας
 • Διαστατική συμφωνία μαθηματικών περιγραφών
 • Η χρήση της Διαστατικής Ανάλυσης για την εύρεση Κατα­στατικών Εξισώσεων
 • Παράδειγμα 1: Χρήση διαστατικής ανάλυσης για εύρεση κατα­στατικής εξίσωσης στο πρόβλημα αποστράγγισης της δεξαμενής
 • Παράδειγμα 2: Εύρεση της καταστατικής εξίσωσης των ιδανικών αερίων με διαστατική ανάλυση
 • Παράδειγμα 3: Εφαρμογή διαστατικής ανάλυσης στην εύρεση της ταχύτητας ανόδου φυσαλίδων μέσα σε υγρά
 • Κλειστά συστήματα ? 1ος Νόμος Θερμοδυναμικής
 • Ανοικτά συστήματα? 1ος Νόμος Θερμοδυναμικής
 • Αντιστρεπτές διεργασίες
 • Εντροπία
 • Ορισμοί ενθαλπίας, ενέργειας Helmholz, ενέργειας Gibbs
 • Eξισώσεις Maxwell
 • 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής
 • Συσχετισμοί πραγματικών αερίων
 • Εξίσωση Van der Waals
 • Κρίσιμο Σημείο
 • Σπινοειδής καμπύλη
 • Θεώρημα Αντίστοιχων Καταστάσεων
 • Καταστατικές εξισώσεις
 • Παράδειγμα 1: Γενική δυναμική συμπεριφορά στάθμης δεξαμενής
 • Παράδειγμα 2: Δυναμική απόκριση στάθμης δεξαμενής σε μικρές μεταβολές της τροφοδοσίας - Η έννοια της γραμμικοποίησης
 • Παράδειγμα 3: Δυναμική απόκριση αντιδραστήρα CSTR σε βηματική επιβολή ιχνοστοιχείου
 • Παράδειγμα 4: Δυναμική απόκριση αντιδραστήρα CSTR σε κρουστική επιβολή ιχνοστοιχείου
 • Παράδειγμα 5: Συνεχής κλασμάτωση μίγματος βενζολίου-τουλουολίου με απόσταξη ισορροπίας (flash distillation)

Παραδείγματα από Ασκήσεις των σημειώσεων "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ", Έκδοση: Πάτρα 2013.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  33403
Αρ. Προβολών :  244761

Ημερολόγιο