ΒΙΟΫΛΙΚΑ

Ελευθέριος Αμανατίδης

Περιγραφή

Βιοσυμβατότητα και αλληλεπίδραση υλικών με βιολογικούς οργανισμούς. Κατηγοριοποίηση βιοϋλικών και εφαρμογών τους. Βασικότερες φυσικές και χημικές μέθοδοι παρασκευής βιοϋλικών και τροποποίησης επιφανειών τους. Κύριες μέθοδοι φυσικοχημικού χαρακτηρισμού τους. In-vitro και in-vivo τεχνικές δοκιμής και πιστοποίησης βιοϋλικών. Εφαρμογή των υλικών σε βιοϊατρικές διατάξεις στην οφθαλμολογία, αγγειοπλαστική, ορθοπεδική και ουρολογία. Σχεδιασμός και επιλογή υλικών για βιοϊατρικές εφαρμογές

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Λίγα λόγια για τα βιοϋλικά

Ορισμός, Είδη βιοϋλικών και εφαρμογές τους, Ιδιότητες, λειτουργίες και συντελεστής αξιοπιστίας τους, Ηθικές και οικονομικές προεκτάσεις της επιστήμης των βιοϋλικών

Εξέλιξη των βιοϋλικών

Βιοϋλικά 1ης γενιάς - > Βιο-αδρανή - Αντικατάσταση, Βιοϋλικά 2ης γενιάς - > Βιο-ενεργά - Αποκατάσταση, Βιουλικά 3ης γενιάς - > Αναγέννηση, Αλληλεπίδραση σε μοριακό επίπεδο ?Νανοβιοτεχνολογία, Αναγέννηση ιστών - Νανοιατρική

 

Μηχανικές ιδιότητες
 
Τάση και Παραμόρφωση, Εφελκυσμός & Συμπιεστότητα, Διάτμηση και στρέψη, Ελαστική και πλαστική παραμόρφωση, Σκληρότητα και θραύση
 
Επιφανειακές ιδιότητες (αναλυτικές τεχνικές και μικροσκοπίες)
 
Τραχύτητα, Κρυσταλλικότητα ? Δομή, Χημική σύσταση, Υδροφιλικότητα ? Υδροφοβικότητα
 
Δοκιμές βιοσυμβατότητας
 
Τοξικότητα, Γενοτοξικότητα, Αιμοσυμβατότητα ? Θρομβογεννέσεις, Δοκιμές ερεθισμών ? αλλεργιών, §Αποστείρωση
Μέταλλα ? Δομή και ιδιότητες ? Εφαρμογές
 
Ανοξείδωτος χάλυβας, Κράματα Co, Κράματα Ti
 
Πολυμερή
 
Homo-polymers, Co-polymers, Εφαρμογές ιδιότητες χαρακτηρισμοί
 
HYDROGELS
 
Δομές και ιδιότητες, Βασικές εφαρμογές
Κεραμικά
 
Πορώδη Κεραμικά, Βιο-ενεργά κεραμικά 
 
HYDROGELS ? Βιοαπορροφησιμα
 
Δομή και ιδιότητες, Βασικές εφαρμογές
 
Φυσικά Υλικά ? Δομή και ιδιότητες
 
Κολλαγόνο ? Φυσική και χημική τροποποίηση, Ελαστίνη
 
Λεπτά υμένια και επιστρώσεις
 
Τρόποι παρασκευής, Εφαρμογές ιδιότητες χαρακτηρισμοί
 
Ίνες και υφάσματα
 
Δομές και ιδιότητες, Βασικές εφαρμογές
Πρωτεΐνες
 
Δομή και είδη, Λειτουργίες πρωτεϊνών Ρόφηση πρωτεϊνών σε επιφάνειες βιοϋλικών

Κύτταρα

Δομή και είδη κυττάρων, Αλληλεπίδραση κυττάρων ? πρωτεϊνών, Αλληλεπίδραση κυττάρων ? επιφανειών, Βιοσυμβατότητα

Ιστοί
 
Είδη ιστών και δομή τους, Απόκριση ιστών σε τραυματισμό, Αλληλεπίδραση ιστών - βιοϋλικού
Πρωτεΐνες
Δομή και είδη, Λειτουργίες πρωτεϊνών, Ρόφηση πρωτεϊνών σε επιφάνειες βιοϋλικών

Κύτταρα

Δομή και είδη κυττάρων, Αλληλεπίδραση κυττάρων ? πρωτεϊνών, Αλληλεπίδραση κυττάρων ? επιφανειών, Φυσιολογικές λειτουργίες και τραυματισμοί κυττάρων
 
Ιστοί
Είδη ιστών και δομή τους, §Απόκριση ιστών σε τραυματισμό, Αλληλεπίδραση ιστών ? βιοϋλικού
Νανοσωματίδια
 
Ορισμός, Μέθοδοι παρασκευής, Ιδιαιτερότητες - πλεονεκτήματα
 
Εφαρμογές νανοσωματιδίων
 
Μεταλλικά νανοσωματίδια για αντιβακτηριακές επιστρώσεις, Νανο-υδρογέλες για ελεγχόμενη έκλυση φαρμάκων, Νανοσωματίδια για στοχευμένες θεραπείες καρκίνου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9167
Αρ. Προβολών :  78609

Ημερολόγιο