Εργαστήριο Διεργασιών I

Χριστάκης Παρασκευά, Αλέξανδρος Κατσαούνης, Δέσποινα Σωτηροπούλου, Σουζάννα Μπρόσντα

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Διεργασιών Ι περιλαμβάνει οκτώ (8) ασκήσεις, τέσσερεις αναφέρονται σε Φυσικές Διεργασίες (Διδάσκοντες Δ. Σωτηροπούλου και Χ. Παρασκευά) και τρεις σε Χημικές Διεργασίες (Διδάσκοντες Α. Κατσαούνης, Δ. Βαγενάς, S. Brosda). Οι ασκήσεις εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 7ου εξαμήνου των σπουδών τους από ομάδες 4-5 φοιτητών.

Οι ασκήσεις των Φυσικών Διεργασιών είναι:

  • Απορρόφηση Αερίων
  • Στερεά και ρευστοστερεά κλίνη
  • Προσδιορισμός συντελεστή οπισθέλκουσας δύναμης και ιξώδους
  • Διάχυση υγρών και αερίων

Οι ασκήσεις των Χημικών Διεργασιών είναι:

  • Κατανομή χρόνων παραμονής σε αναδευόμενο αντιδραστήρα
  • Μελέτη για την παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση του υδρογόνου με μονάδα h-tec
  • Καταλυτική οξείδωση αιθυλενίου
  • Μελέτη κινητικής της αλκαλικής υδρόλυσης του οξικού αιθυλέστερα σε αντιδραστήρας διαλείποντος έργου (BATCH)
CC - Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Γενικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του Εργαστηρίου. Κανόνες Ασφάλειας για την ομαλή διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων. Οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης των πειραματικών αποτελεσμάτων.

Σε μια στήλη απορρόφησης μελετάται ο διαχωρισμός μίγματος αερίων κατά την κατά αντιρροή επαφή του με ένα υγρό διαλύτη.

Πραγματοποιούνται δύο πειράματα, ένα με στερεά κλίνη και ένα με ρευστοστερεά κλίνη, μεταβάλλοντας την παροχή του ρευστού. Προσδιορίζονται παραμέτροι που χαρακτηρίζουν μια κλίνη, όπως το πορώδες του υλικού, η διαπερατότητα της κλίνης, οι συντελεστές τριβής, η ταχύτητα έναρξης ρευστοποίησης και η ταχύτητα παράσυρσης.

Προσδιορίζεται πειραματικά η οπισθέλκουσα δύναμη που ασκείται σε διάφορα σφαιρικά σωματίδια κατά την κίνησή τους μέσα σε δύο ρευστά. Επίσης προσδιορίζονται και τα ιξώδη των δύο ρευστών.  

Μελετάται η διάχυση ενός υγρού μέσω ενός κυττάρου  διάχυσης μέσα σε ένα άλλο υγρό. Επίσης μελετάται η διάχυση ενός αερίου μέσα σε ένα αέριο χρησιμοποιώντας το κελί του Arnold.

Αναλύονται οι έννοιες των συναρτήσεων F και E ενός απλού αναδευόμενου αντιδραστήρα συνεχούς ροής. Προσδιορίζονται πειραματικά αυτές οι συναρτήσεις και συγκρίνονται με αυτές ενός ιδανικού CSTR.

Στη παρούσα άσκηση θα γίνει η παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση του υδρογόνου και οξυγόνου σε μια μονάδα η οποία αποτελείται από τρία τμήματα: (1) ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο, (2) ένα ηλεκτρολυτικό κελί και (3) μια κυψέλη καυσίμου. Γενικός σκοπός είναι να δουλέψετε σε μια συσκευή «πράσινης» τεχνολογίας η οποία είναι μικρογραφία μιας σύγχρονής μονάδας παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης  Η2 και Ο2.

 

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της απόδοσης της καταλυτικής οξείδωσης του αιθυλενίου με καταλύτη Pd/YSZ σε διαφορές θερμοκρασίες. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της σύστασης των αντιδρώντων και προϊόντων στην οξείδωση του  θα γίνει με χρήση αέριου χρωματογράφου και αναλυτή υπερέρυθρου .

Σκοπός είναι να μάθετε πως προσεγγίζεται η μελέτη μιας αντίδρασης και παράλληλα να δουλέψετε σε μια αυτοματοποιημένη συσκευή που είναι μικρογραφία ενός πραγματικού αντιδραστήρα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  52779
Αρ. Προβολών :  393241

Ημερολόγιο