Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
1.2C - Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) (DEAPT127)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
1.8C - Μαθηματικά Διοικητικών και & Οικονομικών Επιστημών (DEAPT128)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
1.9C - Αγροτική Οικονομία (DEAPT261)Νικόλαος Πέττας
1.9C - Αγροτική Οικονομία - Εργαστήριο (DEAPT269)Νικόλαος Πέττας
3.11C - Επιχειρησιακή Έρευνα (DEAPT168)Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Γεώργιος Τσιρογιάννης, Ιωάννης Τασσόπουλος
3.1C - Στατιστική Ι (DEAPT167)Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Γεώργιος Τσιρογιάννης, Ιωάννης Τασσόπουλος
4.11C - Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους (4.11C )Αναστασία Φίλιου
4.1C - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (DEAPT111)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
4.1C Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (DEAPT239)Γρηγόριος Μπεληγιάννης - Ιωάννης Τασσόπουλος
4.3C - Στατιστική ΙΙ (DEAPT176)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
6.5C - Αγροτική Λογιστική - Εκτιμητική (6.5C )Αναστασία Φίλιου
8.12S Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (DEAPT112)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
8.19S Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (DEAPT198)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
9.14S Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (DEAPT192)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
9.8S Διαχείριση Έργων (DEAPT132)Γρηγόριος Μπεληγιάννης
english for specific academic purposes I (DEAPT winter term) (DEAPT189)Ουρανία Κατσάρα
English for Specific Academic Purposes II (DEAPT spring term) (DEAPT163)Ουρανία Κατσάρα
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ( 8.6C)Κωνσταντίνα Πενταράκη
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (DEAPT 9.6_C)Μαρία Τσάμπρα
Αγροτική Λογιστική - Εκτιμητική (DEAPT145)Βασίλειος Φίλιος
Αγροτική Οικονομία ( 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ - 1.9c) (1.9c)Αχιλλέας Κοντογεώργος
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)Αχιλλέας Κοντογεώργος
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων & Αποτιμητική (DEAPT159)Φίλιου Αναστασία
Ανάλυση Τιμών Αγροτικών Προϊόντων (9.7c) (κωδ. μαθ. 9.7c)Αχιλλέας Κοντογεώργος
Αποτιμητική (DEAPT202)Βασίλειος Φίλιος
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (DEAPT130)Αθανασία Μπουραντά
Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (4.10C )Προκόπιος Θεοδωρίδης
Αστικό Δίκαιο (DEAPT226)Αντώνιος Μανιάτης
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (DEAPT137)Δήμητρα Χελά
Ασφάλεια Τροφίμων (Εργαστήριο)  (DEAPT207)Άρης Γιαννακάς, Αλεξάνδρα Τσίντζου, Αρετή Λεοντίου
Ασφάλεια Τροφίμων (Θεωρία) (DEAPT206)Άρης Γιαννακάς-Αλεξάνδρα Τσίντζου
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (8.1S)Αθανασία Μαυρομμάτη
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (DEAPT150)Προκόπιος Θεοδωρίδης
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (DEAPT194)Αθανάσιος Λάνταβος
Γενική Χημεία (Εργαστήριο) (DEAPT205)Άρης Γιαννακάς, Αλεξάνδρα Τσίντζου, Αρετή Λεοντίου
Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική (DEAPT158)Βασίλειος Φίλιος
Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική (3.10C)Δρ. Ραγάζου Κωνσταντίνα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και της ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DEAPT 4.12_C)Μαρία Τσάμπρα
Γεωργία Ακριβείας (DEAPT243)Βασίλειος Τριανταφυλλίδης
Γεωργική Παραγωγή και Περιβάλλον (DEAPT244)Βασίλειος Τριανταφυλλίδης, Κοσμά Χαρίκλεια
Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις (DEAPT133)Προκόπιος Θεοδωρίδης
Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις (DEAPT235)Βασιλική Μπουκουβάλα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 5ο ΕΤΟΣ - Χειμερινό εξάμηνο 2021 (DEAPT258)Ιωάννης Τασσόπουλος
Διαχείριση Περιβάλλοντος (DEAPT247)Βασίλειος Τριανταφυλλίδης Κοσμά Χαρίκλεια
Διαχείριση Υποπροϊόντων και αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων (DEAPT152)Δήμητρα Χελά
Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (DEAPT_7.5C)Προκόπιος Θεοδωρίδης
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνής Λογιστική (9.11S)Αναστασία Φίλιου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣMΩΝ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) (ΔΕΑΠΤ 6.13s)Αχιλλέας Κοντογεώργος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (DEAPT116)Αθανασία Μπουραντά
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία (DEAPT114)Ευάγγελος Ψωμάς
Διοίκηση Παραγωγής (8.14S)Αθανασία Μαυρομμάτη
Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση (DEAPT144)Βασίλειος Φίλιος
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΑΠΤ - ΨΩΜΑΣ (DEAPT263)Ευάγγελος Ψωμάς
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (6.7S)Κωνσταντίνα Πενταράκη
Εμπορικό Δίκαιο & Πνευματικά Δικαιώματα (DEAPT224)Αντώνιος Μανιάτης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (DEAPT 8.1_C)Μαρία Τσάμπρα
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική (DEAPT129)Αθανασία Μπουραντά
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ου ΕΤΟΥΣ  (DEAPT135)
Εργαστήριο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ι (DEAPT268)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΣ
Εργαστήριο Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών (DEAPT249)Πατάκας Άγγελος, Βασίλειος Τριανταφυλλίδης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ I (DEAPT136)Κωνσταντίνος Σαλμάς
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ (DEAPT139)Κωνσταντίνος Σαλμάς
Εργαστήριο Σύγχρονες Τάσεις στη Φυτική Παραγωγή (DEAPT260)Αγγελος Πατάκας, Βασίλης Τριανταφυλλίδης
ΕΡΕΥΝΕΣ MARKETING (DEAPT125)Ευάγγελος Ψωμάς
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ νέο (DEAPT 4_9C)Μαρία Τσάμπρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (DEAPT 9.12_S)Μαρία Τσάμπρα
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (DEAPT 9.13_S)Μαρία Τσάμπρα
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (9.13S)Δρ. Ραγάζου Κωνσταντίνα
Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της επαγγελματικής κατάρτισης και της μάθησης στο χώρο εργασίας (9.18S)Μαρία Κατσιγιάννη
Λιπασματολογία (5.9S)Βασίλειος Τριανταφυλλίδης
Μακροοικονομία (7.6C)Αθανασία Μαυρομμάτη
Μάνατζμεντ Αλυσίδας Προσφοράς (DEAPT121)Αχιλλέας Κοντογεώργος
Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης (DEAPT242)Βασιλική Μπουκουβάλα
Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης (DEAPT118)Προκόπιος Θεοδωρίδης
Μικροοικονομία (5.7C)Αθανασία Μαυρομμάτη
Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών (DEAPT248)Αγγελος Πατάκας
Οικολογία και Προστασία Περιβάλοντος (DEAPT162)Δημητρα Χελά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (II) (DEAPT134)Κωνσταντίνος Σαλμάς
Οργανική Χημεία (DEAPT188)Αθανάσιος Λάνταβος
Οργανική Χημεία_ ΔΕΑΠΤ (DEAPT222)Άρης Γιαννακάς
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων (DEAPT241)Βασιλική Μπουκουβάλα
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων (DEAPT149)Προκόπιος Θεοδωρίδης
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (DEAPT109)Αθανασία Μπουραντά
Πτυχιακές εργασίες (DEAPT270)Βασίλειος Τριανταφυλλίδης
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (DEAPT169)Κωνσταντίνος Σαλμάς
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (DEAPT184)Κωνσταντίνος Σαλμάς
Στρατηγική Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Τροφίμων (6.2C )Προκόπιος Θεοδωρίδης
Σύγχρονες Τάσεις στη Φυτική Παραγωγή (DEAPT255)Αγγελος Πατάκας
Συμπεριφορά Καταναλωτή (DEAPT108)Προκόπιος Θεοδωρίδης
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (OPEN COURSE)Αχιλλέας Κοντογεώργος
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (DEAPT140)Ευάγγελος Ψωμάς
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (DEAPT126)Ευάγγελος Ψωμάς
Φορολογικό Δίκαιο & Εργατικό Δίκαιο (DEAPT223)Αντώνιος Μανιάτης
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (DEAPT143)Αθανάσιος Λάνταβος
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (Εργαστήριο) (DEAPT208)Άρης Γιαννακάς, Αλεξάνδρα Τσίντζου, Αρετή Λεοντίου
Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων (9.4C)Κωνσταντίνα Πενταράκη
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (5.6C)Κωνσταντίνα Πενταράκη