Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Προκόπιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να οδηγήσει τους φοιτητές στη κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των βιομηχανικών αγορών και των κυρίων διαφορών μεταξύ βιομηχανικού μάρκετινγκ και μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων, στην εξοικείωση με την ανάλυση προβλημάτων Β2Β μάρκετινγκ και την αντίστοιχη λήψη αποφάσεων. Θέματα που θα αναλυθούν στις εισηγήσεις του μαθήματος θα εστιάζουν στις  βασικές διαφορές του βιομηχανικού μάρκετινγκ (Β2Β) μάρκετινγκ και τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής αγοράς αλλά και της αγοράς των επιχειρήσεων γενικότερα, στην αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και στους διαφορετικούς τύπους αγορών, στα χαρακτηριστικά της έρευνας στην συγκεκριμένη αγορά, στην πολιτική προϊόντος, τιμολόγησης, διανομής και επικοινωνίας,  στην τμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς.

 

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορέσουν να:

  • εφαρμόσουν τις αρχές και τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και της θεωρίας διοίκησης στις βιομηχανικές αγορές.
  • εξηγήσουν και να περιγράψουν τις σημα
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η παρουσίαση της 1ης Ενότητας του μαθήματος "Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Ορισμός Βιομηχανικού Μάρκετινγκ
? Οι Βιομηχανικοί Πελάτες
? Τα μέρη της Βιομηχανικής Αγοράς
? Τα Εισερχόμενα Προϊόντα
? Τα Προϊόντα Υποδομής
? Τα Βοηθητικά Προϊόντα και Υπηρεσίες
? Τα Χαρακτηριστικά Βιομηχανικών Αγορών
? Οι Βασικές Διαφορές μεταξύ Βιομηχανικού και Καταναλωτικού Μάρκετινγκ
 
 

Η παρουσίαση της 2ης Ενότητας του μαθήματος "Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Διαδικασία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων - Industrial Buying Process
? Μορφές Αγορών/Προμηθειών - Buying Situations
? Κέντρο Αγοραστικών Αποφάσεων
? Κριτήρια Επιλογής Προμηθευτών
? Πηγές Πληροφόρησης
 
 

Η παρουσίαση της 3ης Ενότητας του μαθήματος "Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Μεταβλητές Τμηματοποίησης Βιομηχανικής Αγοράς
? Τμηματοποίηση και Αγοραστική Απόφαση
? Μάκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης
? Μίκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης
? Τμηματοποίηση και Κόστος
 
 

Η παρουσίαση της 4ης Ενότητας του μαθήματος "Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Το Μίγμα της Επικοινωνίας/ Προβολής στο Χώρο των Βιομηχανικών Αγορών
? Επικοινωνιακά Μέσα με Υψηλή Επίδραση και Υψηλό Κόστος
? Επικοινωνιακά Μέσα με Χαμηλή Επίδραση και Χαμηλό Κόστος
 
 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -