Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (DEAPT_7.5C)

Προκόπιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα και θεώρηση του διεθνούς μάρκετινγκ. Το μάθημα  έχει ως στόχο να βοηθήσει  τους φοιτητές  να αποκτήσουν  μια προοπτική του διεθνούς μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένου πόσο διαφέρει από το μάρκετινγκ που εφαρμόζεται στην  εγχώρια αγορά.

Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση των παγκόσμιων αγορών, των  καταναλωτών και του περιβάλλοντος  τους, και τη διοικητική μάρκετινγκ που είναι αναγκαία για την ουσιαστική ανταπόκριση της επιχείρησης  στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες στην ανάλυση των οικονομικών και μη οικονομικών παραγόντων για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού,   εξοικειωθούν με τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάλυση των διεθνών αγορών, αναπτύξουν δεξιότητες για τη διαμόρφωση του προϊόντος, της τιμής, της διανομής και στρατηγικών προβολής στο πλαίσιο της επιχείρησης που στοχεύει και εκτός

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στον χώρο του Διεθνούς Εξαγωγικού Μάρκετινγκ

?Επιχειρήσεις
?Διεθνές Μάρκετινγκ και τα είδη περιβάλλοντος
?Διεθνές Μάρκετινγκ και εξαγωγικό εμπόριο
?Λόγοι εξαγωγών
?Κίνητρα που ωθούν στην παγκόσμια αγορά
?Οι εξαγωγές και η επιχείρηση
?Προϋποθέσεις για διεθνή παρουσία
?Περιορισμοί
?Λόγοι ανάπτυξης του διεθνούς Μάρκετινγκ
?Οι πρωταγωνιστές του εξαγωγικού Μάρκετινγκ
?Διεθνές Μάρκετινγκ και εξαγωγικό εμπόριο
?Διεθνές Μάρκετινγκ και διάρθρωση της αγοράς
?Βασικές αποφάσεις σε σχέση με το διεθνές Μάρκετινγκ
?Αποφάσεις για επέκταση σε νέες αγορές
?Αποφάσεις εισόδου
?Παράγοντες επιτυχίας
?Κριτήρια τρόπου εισόδου
?Οφέλη
?Δυσκολίες
?Τάσεις
?Η παθητική πολιτική επιλογής αγορών στο εξωτερικό
?Η ενεργητική πολιτική επιλογής αγορών στο εξωτερικό 
?Δύο εναλλακτικές στρατηγικές λύσεις
?Κριτήρια επιλογής Αγορών του εξωτερικού
?Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών
?Εναλλακτικές Στρατηγικές Εισόδου
?Εξαγωγή μέσω Εξαγωγέα
?Βασικά πλεονεκτήματα συνεργασίας με εξαγωγική επιχείρηση
?Βασικά μειονεκτήματα συνεργασίας με μια εξαγωγική επιχείρηση
?Άμεσες Εξαγωγές
?Παραγωγή στο εξωτερικό
?Άδεια με συγκεκριμένους περιορισμούς (Franchising)
?Παραγωγή μέσω Ιδίων Εγκαταστάσεων
?Παραγωγή Κατά Παραγγελία
?Επιλογή μεθόδου εισόδου
?Παράγοντες επηρεασμού του τρόπου εισόδου σε μια αγορά του εξωτερικού 
Προϊοντικές Αποφάσεις και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
?Εξαγωγικό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
?Στόχοι Διεθνούς Επικοινωνίας
?Κουλτούρα
?Στοιχεία της κουλτούρας
?Πολιτιστικό πλαίσιο
? Η υπό-κουλτούρα (subculture) 
είναι...
?Ο πολιτισμικός χαρακτήρας μίας κοινωνίας συντίθεται από...
?Μεγάλη διαφοροποίηση
λαών και πολιτισμών
?Πολιτισμική παράδοση Ευρώπης-Ασίας
?Ιαπωνία / Κίνα / Κορέα Γλώσσα και Επικοινωνία
?Σχέσεις: Ασία
?Ασιατικές Πολιτισμικές Αξίες
?Σχέσεις
?Επίγνωση χρόνου και ηλικίας
?Χρήσιμες συμβουλές για επιχειρησιακές σχέσεις
?Ένδυση και εμφάνιση
?Οδηγίες για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κίνα
?Επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις-Κίνα
?Χαρακτηριστικά της «Αφρικανικής» Αγοράς
?Αραβικές χώρες
?Μέση Ανατολή
?Ευρώπη
?Γαλλία
?Οι Γάλλοι
?Ανατολικές χώρες 
?Βασικές Μορφές Καναλιών Διανομής στο Διεθνές Μάρκετινγκ
?Παράγοντες Επιλογής Καναλιού Διανομής
?Σχεδιάζοντας ένα Κανάλι Διανομής
?Βασικά Κριτήρια Αξιολόγησης Ενός Διεθνούς Καναλιού Διανομής
?Προβλήματα στα Διεθνή Κανάλια Διανομής
?Φυσική Διανομή του Προϊόντος
?Σύγχρονη Τεχνολογία και Διανομή των Προϊόντων
?Άμεσες ωφέλειες από την διάδοση του Internet
?Διαδικασίας Αξιολόγησης Επιλογής
?Πληροφορίες για την αγορά
?Πληροφορίες για τον Ανταγωνισμό
?Συνάλλαγμα & Συναλλαγές
?Επιχειρησιακοί Πόροι &  Πληροφορίες
?Γενικές Πληροφορίες
?Η διεθνής έρευνα αγοράς μας βοηθά
?Η χρήση των στοιχείων της έρευνας αγοράς
?Πηγές Πληροφοριών
?Πέντε Κανόνες για την Διεθνή Έρευνα Αγοράς
?Διαδικασία Αξιολόγησης Επιλογής  Διείσδυσης σε μία Αγορά
?Στάδιο 1 - Επιλογή Χώρας
?Στάδιο 2 - Πρώτη Αξιολόγηση
?Στάδιο 3 ? Αναλυτική Αξιολόγηση
?Στάδιο 4 ? Τελική Επιλογή
?Προβλήματα στη διεθνή έρευνα αγοράς
?Σύστημα πληροφοριών για τη διεθνή αγορά  

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις