Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (10.8S)

Γρηγόριος Μπεληγιάννης

Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές που θα το επιλέξουν, να εντρυφήσουν σε εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας σε προβλήματα της Διοικητικής Επιστήμης.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τον εξειδικευμένο τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν σύγχρονα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας στην επίλυση συγκεκριμένων δύσκολων προβλημάτων της Διοικητικής Επιστήμης. Με τη βοήθεια συγκεκριμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων οι φοιτητές μπορούν και κατανοούν σε βάθος πως επιλύονται διάφορα σύνθετα και εξειδικευμένα προβλήματα της Διοικητικής, ενώ εκπαιδεύονται στο να μπορούν να εφαρμόζουν και οι ίδιοι τέτοιου είδους τεχνικές και εργαλεία για να επιλύσουν εξειδικευμένα προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Η ύλη του μαθήματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν την επάρκεια και την εξειδικευμένη γνώση που απαιτούνται προκειμένου να μπορούν να αναλύσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν σύγχρονα συστήματα επι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -