Οργανική Χημεία_ ΔΕΑΠΤ

Άρης Γιαννακάς

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνωσεων οργανικής χημείας και την εξοικίωση με οργανικές ενώσεις που απαντώνται στον αγροτικό χώρο και τα τρόφιμα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -