Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (4.10C )

Προκόπιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Το Μάρκετινγκ είναι η επιχειρηματική φιλοσοφία και λειτουργία που εντοπίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, προσδιορίζει και μετρά το μέγεθος τους, καθορίζει ποιες αγορές - στόχους μπορεί η επιχείρηση να εξυπηρετήσει καλύτερα, αποφασίζει ποια είναι τα κατάλληλα προϊόντα/υπηρεσίες  που εξυπηρετούν αυτές τις αγορές και καλεί όλα τα στελέχη του οργανισμού να "σκεφτούν" και να εξυπηρετήσουν τον πελάτη σκεπτόμενοι πάντα τον ανταγωνισμό. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη, συστηματική, επιστημονική και αναλυτική προσέγγιση σχετικά με τον ζωτικό για την επιχείρηση χώρο του μάρκετινγκ. Με την έννοια αυτή το μάθημα περιλαμβάνει την ιδεολογία, τη μεθοδολογία, τις πολιτικές, τις τεχνικές καθώς και την πρακτική του σύγχρονου Μάρκετινγκ. 

 

Το μάθημα δίνει έμφαση στις σημαντικότερες αποφάσεις τις οποίες καλούνται να πάρουν τα στελέχη του μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, στην προσπάθεια τους να εναρμονίσουν τους αντικειμενικούς στόχους και τους πόρους της επιχεί

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η παρουσίαση της 1ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Η Φιλοσοφία της Ανταλλαγής
? Τι είναι Μάρκετινγκ
? Διττή Φύση Μάρκετινγκ
? Προσανατολισμός Μάρκετινγκ
? Ιδεολογία Μάρκετινγκ
? Εφαρμογές Μάρκετινγκ
? Εξέλιξη Ιδεών Μάρκετινγκ
? Μίγμα Μάρκετινγκ
 
 

Η παρουσίαση της 2ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Ορισμός της Αξίας για τους Πελάτες
? Προϋποθέσεις Αξίας για τους Πελάτες
? Ορισμός της Ικανοποίησης για τους Πελάτες
? Διατήρηση της Ικανοποίησης των Πελατών
? Το Μάρκετινγκ των Διαχρονικών Σχέσεων
? Ενίσχυση Μακροχρόνιων Σχέσεων με τους Πελάτες
 
 

Η παρουσίαση της 3ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Τι είναι το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

? Μορφές Περιβάλλοντος Μάρκετινγκ
? Δυνάμεις Μάκρο Περιβάλλοντος
? Δυνάμεις Μίκρο Περιβάλλοντος
? Από την Παλαιά Οικονομία στη Νέα Οικονομία
? Επιχειρήσεις σε μεταβατικό στάδιο
? Το Μάρκετινγκ σε μεταβατικό στάδιο
 
 

Η παρουσίαση της 4ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Διαδικασία του Σχεδιασμού Μάρκετινγκ
? Καθορισμός Αγοράς και Πελάτη
? Διαδικασία του Προγράμματος  Μάρκετινγκ
? Στόχοι Μάρκετινγκ και Στρατηγικές
? Δραστηριότητες Σχεδιασμού Προγράμματος Μάρκετινγκ
? Διαδικασίες Σχεδιασμού Προγράμματος Μάρκετινγκ
 
 

Η παρουσίαση της 5ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Πληροφοριακό Σύστημα Μάρκετινγκ
? Πηγές Πληροφοριών Μάρκετινγκ
? Πληροφοριακό Σύστημα Πελατών
? Πληροφοριακό Σύστημα Ανταγωνιστών
? Ορισμός Έρευνας Μάρκετινγκ
? Διαδικασία Έρευνας Μάρκετινγκ
? Βασικές Αρχές Έρευνας Μάρκετινγκ
? Συνηθισμένα Σφάλματα Έρευνας Μάρκετινγκ

 

Η παρουσίαση της 6ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Περιεχόμενα έννοιας Συμπεριφοράς Καταναλωτή
? Ποιος είναι ο Καταναλωτής
? Γενικό Υπόδειγμα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
? Κοινωνικές Επιδράσεις στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή
? Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων Καταναλωτή
? Αντίληψη Καταναλωτή
? Ανάμειξη Καταναλωτή
 
 

Η παρουσίαση της 7ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Κριτήρια Τμηματοποίησης Αγοράς
? Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Τμηματοποίησης Αγοράς
? Αξιολόγηση ? Επιλογή Τμημάτων Αγοράς
? Ελκυστικότητα Τμήματος Αγοράς
? Ορισμός Επωνυμίας
? Ορισμός Τοποθέτησης Προϊόντος
? Στρατηγικές Τοποθέτησης Προϊόντος
? Αντιληπτή Χαρτογράφηση

 

Η παρουσίαση της 8ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Έννοια Προϊόντος
? Κύκλος Ζωής Προϊόντος
? Χαρακτηριστικά Κύκλου Ζωής Προϊόντος
? Διαδικασία Διάδοσης Προϊόντος
 
 

Η παρουσίαση της 9ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Επικοινωνιακή Στρατηγική
? Στάδια Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής
? Επικοινωνιακό Μίγμα
? Λειτουργία Επικοινωνίας
? Σχεδιασμός Επικοινωνιακού Πλάνου
 
 

Η παρουσίαση της 10ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Συμβολή Διανομής
? Επιλογή Δικτύου Διανομής
? Έμμεση και Άμεση Διανομή
? Κριτήρια Επιλογής Συνεργατών από τους Διανομείς
? Παρουσίαση Καναλιών Διανομής
? Δύναμη Παραγωγού, Δικτύου Διανομής και Λιανοπωλητή
? Διαμάχη στο Δίκτυο Διανομής
? Διαδικασία Σχεδιασμού Καναλιού Διανομής
 
 

Η παρουσίαση της 11ης Ενότητας του μαθήματος "Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 

? Μίγμα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
? Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών
? Προβλήματα των Υπηρεσιών
? Προτάσεις για την Επίλυση των Προβλημάτων των Υπηρεσιών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο