ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (OPEN COURSE)

Αχιλλέας Κοντογεώργος

Περιγραφή

Γενικά στοιχεία μαθήματος:

 

Επίπεδο μαθήματος/Κύκλος σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος σπουδών:

Εξάμηνο: 6

Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Διδακτικές ώρες στο εξάμηνο:  39

Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Το μάθημα Συνεταιριστική Οικονομία (6.1sαπευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος ΔΕΑΠΤ και έχει ως κύριο στόχο να καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 

 • Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς

 • Οι αρχές λειτουργίας των συνεταιρισμών 

 • H Ιστορική εξέλιξη τωνσυνεταιρισμών  

 • H Συνεταιριστική νομοθεσία της Ελλάδας 

 • Η οικονομική θεωρία του συνεργατισμού 

 • Η δομή της αγροτικής συνεταιριστικής κίνησης 

 • Σύγκριση συνεταιρισμών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Θέματα οργάνωσης & διοίκησης συνεταιρισμών 

 • Μερίδες και ψήφοιστη διοίκηση των συνεταιρισμών 

 • «Άλλες» μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης 

 • Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Περιεχόμενα 1ης Διάλεξης
 • Η έννοια του συνεργατισμού
 • Ο ορισμός των συνεταιρισμών
 • Τα Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συνεταιρισμών
 • Οι Στόχοι των συνεταιρισμών
 • Τα μέσα επίτευξης των στόχων των συνεταιρισμών
 • Οι οικονομικοί μηχανισμοί επίτευξης των στόχων των
 • συνεταιρισμών
 • Οι Προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων των συνεταιρισμών
 • Συνεταιρισμός συνδικαλισμός κράτος
 • Στοιχεία δραστηριοτήτων  συνεταιρισμών
 

Περιεχόμενα 2ης Διάλεξης 

 • Οι Συνεταιριστικές Αξίες
 • Το ηθικό υπόβαθρο των συνεταιριστικών αξιών
 • Οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές του 1995
 • Ανάλυση Συνεταιριστικών Αρχών:
 • Αρχή 1η :Εθελοντική & Ελεύθερη Συμμέτοχη
 • Αρχή 2η : Δημοκρατική Διοίκηση των Συνεταιρισμών
 • Αρχή 3η: Οικονομική Συμμέτοχη των Μελών
 • Αρχή 4η : Αυτονομία & Ανεξαρτησία των Συνεταιρισμών
 • Αρχή 5η : Εκπαίδευση, Πρακτική Εξάσκηση & Πληροφόρηση
 • Αρχή 6η : Συνεργασία Μεταξύ Συνεταιρισμών
 • Αρχή 7η : Ενδιαφέρον για την Κοινότητα 
 

Περιεχόμενα 3ης Διάλεξης

 • Οι Πρόδρομοι Του Σύγχρονου Συνεργατισμού:
  • Στην Αγγλία
  • Στη Γαλλία
  • Στην Γερμανία
 • Η εμφάνιση των  Συνεταιρισμών στην Ευρώπη (Συνοψη)
 • Το Συνεταιριστικό Κίνημα της Ελλάδας:
  • Ο Συνεταιρισμός του Αλμυρού
  • Ο Συνεταιρισμός  των Αμπελακίων
 • Η δημιουργία  των Αγροτικών Συνεταιρισμών
 • Κυριότερες Συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Το καταναλωτικό συνεταιριστικό κίνημα της Ελλάδας

Περιεχόμενα 4ης Διάλεξης

 • Εισαγωγή: Η συνεταιριστική Νομοθεσία
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 602/1915
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 921/1979
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1541/1985
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 1667/1986
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2169/1993
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 2810/2000
  • Ο Συνεταιριστικός Νόμος 4015/2011
 • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους Συνεταιρισμούς
 • Η κρατική παρέμβαση στους Συνεταιρισμούς
 

Περιεχόμενα 5ης Διάλεξης

 • Η θεωρία της διαπραγματευτικής δύναμης
  • Προϋποθέσεις άσκησης της διαπραγματευτική δύναμης των συνεταιρισμών
  • Συνθήκες άσκησης της διαπραγματευτική δύναμης των συνεταιρισμών
  • Δυσκολίες άσκησης της διαπραγματευτική δύναμης των συνεταιρισμών
 • Η θεωρία των οικονομιών μεγέθους
  • Βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες οικονομίες μεγέθους
  • Παράγοντες που δημιουργούν τις οικονομίες μεγέθους

Περιεχόμενα 6ης Διάλεξης

 

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
 • Οι Πρωτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Οι Δευτεροβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Οι Κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
 • Οι Τριτοβάθμιες συνεταιριστικές ενώσεις
 • Οι Συνεταιριστικές  εταιρίες
 • Η ΠΑνελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων ΓεωργικώνΣυνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
 

Περιεχόμενα 7ης Διάλεξης

 • Η Διοίκηση των Συνεταιρισμών
  • Συνεταιρισμοί & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
  • Συστήματα Διοίκησης των Συνεταιρισμών
  • Διαφορές  Συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων
 • Θέματα οργάνωσης & διοίκησης Συνεταιρισμών
  • Η Γενική Συνέλευση
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η μονιμότητα του Προσωπικού
  • Η Αμοιβή του Γεν. Διευθυντή
  • Η Οργάνωση μιας Συνεταιριστικής Επιχείρησης
 

Περιεχόμενα 8ης Διάλεξης

 • Μερίδες και ψήφοι
 • Δυνατότητα πολλαπλής ψήφου παραδείγματα των χωρών:
  • Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία,Ιταλία
 • Αιτιολόγηση πολλαπλής ψήφου

Περιεχόμενα 9ης Διάλεξης

 • Άλλες μορφές συνεταιριστικών οργανώσεων:
  • Ομάδες Παραγωγών
  • Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί
  • Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς
 • Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικώντων Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στηνΑγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Περιεχόμενα 10ης Διάλεξης

 • Το Πλαίσιο  Της Συνεταιριστικής Ανάπτυξης
  • Οι Αντικειμενικές Συνθήκες Το Περιβάλλον Ανάπτυξης
  • Το Μέγεθος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων
  • Οι Σχέσεις με τα Μέλη του Συνεταιρισμού
  • Οι Σχέσεις με τα ΜηΜέλη του Συνεταιρισμού
 • Η Αναγκαιότητα της Συν/κης Ανάπτυξης
 • Στρατηγικές Συνεταιριστικής Ανάπτυξης 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1260
Αρ. Προβολών :  11399