Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (9.14S )

Γρηγόριος Μπεληγιάννης

Περιγραφή
 • Μοντέλα διανομής και δικτύων
 • Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός
 • Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων
 • Προσομοίωση
 • Ανάλυση αποφάσεων
 • Πολυκριτήριες αποφάσεις
 • Δυναμικός προγραμματισμός
 • Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας:
  • Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms - GAs)
  • Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (Particle Swarm Optimization - PSO)
  • Hill Climbing
  • Simulating Annealing
  • Great Deluge
  • Variable Neighbourhood Search
  • Tabu Search

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις