Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Προκόπιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Το εμπόριο και οι υπηρεσίες είναι από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες διεθνώς. Ειδικά οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αντιπροσωπεύουν το 40% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Το λιανεμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί έναν κλάδο με σημαντικές εξελίξεις και αναδιαρθρώσεις καθιστώντας αναγκαία την υιοθέτηση σύγχρονης διοικητικής σκέψης και πρακτικής.

 

Το μάθημα  αποσκοπεί στο να δώσει σε όλους τους φοιτητές μια βασική αντίληψη για τον κλάδο του λιανεμπορίου και τη σύγχρονη διοικητική μάρκετινγκ στην επιχείρηση λιανικής πώλησης καλύπτοντας ανάγκες εξειδικευμένης γνώσης ενός από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

 

Το μάθημα  έρχεται να συμβαδίσει εννοιολογικά και πρακτικά  με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που λειτουργούν σε έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εξετάζοντας θεματικές περιοχές που αναφέρονται στην σύγχρονη διοικητική μάρκετινγκ των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα γνω

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η παρουσίαση της 1ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 • Εξέλιξη στο Λιανικό Εμπόριο
 • Βασικές Έννοιες στο Λιανικό Εμπόριο
 • Τύποι Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου
 • «Η Ρόδα του Λιανεμπορίου»
 • «Η Διαλεκτική Διαδικασία»
 • «Το Φαινόμενο Ακορντεόν»
 • Κύκλος Ζωής Επιχείρησης Λιανικής Πώλησης
 • Στοιχεία Λιανικού Εμπόρου
 • Φιλοσοφία του Λιανικού Εμπορίου
 • Στοιχεία Στρατηγικής Μάρκετινγκ στο Λιανικό Εμπόριο
 • Προσφορά του Λιανοπωλητή
 • Δημιουργία Αξίας για τον Λιανοπωλητή
 • Κύρια Ζητήματα της Εμπορικής Πολιτικής

 

Η παρουσίαση της 2ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα 

 • Ορισμός Δικτύου Διανομής
 • Λειτουργία της Διανομής
 • Ρόλος του Λιανικού Αγοραστή
 • Άμεση Διανομή
 • Έμμεση Διανομή
 • Πώληση Μίας Ροής
 • Περισσότερων Ροών Πώληση
 • Τάσεις ? Εξελίξεις Διανομής
 • Κανάλι Διανομής
 • Δύναμη στο Δίκτυο Διανομής

 

Η παρουσίαση της 3ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα 

 • «Εξέλιξη» του Καταστήματος
 • Σημασία Διαχείρισης Χώρου
 • Ο Διττός Ρόλος του Καταστήματος
 • Διαχείριση Εκθεσιακού Χώρου
 • Σχεδιασμός Καταστήματος
 • Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Καταστημάτος
 • Επικοινωνία με τους Πελάτες Εντός Καταστήματος
 • Κατανομή Χώρου στα Επίπεδα Συλλογής
 • Συστατικά Στοιχεία Ατμόσφαιρας Καταστήματος
 

Η παρουσίαση της 4ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 • Ορισμός Συλλογής Προϊόντων
 • Σωστός Χειρισμός Κωδικών Προϊόντων
 • Διοίκηση Κατηγορίας Προϊόντος
 • Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας

 

Η παρουσίαση της 5ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα 

 • Επιλογή και Αγορά Αγαθών
 • Ο Ρόλος του Λιανικού Αγοραστή
 • Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Λιανικού Αγοραστή
 • Η Οργάνωση της Αγοραστικής Λειτουργίας
 • Μορφές Επιλογών και Αποφάσεων

  

Η παρουσίαση της 6ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 • Στρατηγική Σταθερών Τιμών
 • Στρατηγική Μεταβλητών Τιμών
 • Μέθοδοι Τιμολογιακής Πολιτικής στο Λιανικό Εμπόριο (εκπτωτικές συσκευασίες, κουπόνια, ηγέτιδα γραμμή προϊόντος, συνδυασμένη προσφορά, τιμολόγηση πολλαπλών μονάδων, τιμολόγηση ομάδας προϊόντος)

 

Η παρουσίαση της 7ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα 

 • Μίγμα Επικοινωνίας στο Λιανικό Εμπόριο
 • Στόχοι Διαφήμισης Καταστήματος
 • Αποτελέσματα Προβολής Προϊόντων
 • Στόχοι Προγραμμάτων Τακτικών Πελατών
 • Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων

 

Η παρουσίαση της 8ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα

 • Επίπεδα Διοίκησης Δικτύου Διανομής
 • Αγορά ? Στόχος
 • Μορφές Λιανεμπορίου
 • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ανεξάρτητου Λιανεμπορίου
 • Πλεονεκτήματα Εμπορικών Κέντρων
 • Επιλογή Σημείου Εγκατάστασης Καταστήματος
 • Σπουδαιότητα Απόστασης Καταστήματος
 • Βήματα Επιλογής Τοποθεσίας Καταστήματος
 • Ανάλυση Εμπορικής Περιοχής
 • Λογισμικό GIS
 • Μοντέλα Ανάλυσης Εμπορικής Περιοχής
 • Κύριοι Παράγοντες Αξιολόγησης Εμπορικών Περιοχών

 

Η παρουσίαση της 9ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα 

 • Στόχοι Προσωπικού Πωλήσεων
 • Προσόντα Προσωπικού Πωλήσεων
 • Τύποι Προσωπικών Πωλήσεων
 • Στάδια Προσωπικής Πώλησης
 • Παράγοντες Αξιολόγησης Εξυπηρέτησης

 

Η παρουσίαση της 10ης Ενότητας του μαθήματος "Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Περιεχόμενα 

 • Κατηγορίες Κινήτρων για Διεθνές Λιανικό Εμπόριο
 • Εμπόδια για Διεθνές Λιανικό Εμπόριο
 • Στρατηγικές Ανάπτυξης Λιανικών Επιχειρήσεων
 • Οδηγίες για Διεθνές Λιανικό Εμπόριο
 • Στάδια Διεθνούς Λιανικού Εμπορίου

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις