ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (II)

Κωνσταντίνος Σαλμάς

Περιγραφή

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΟΤΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Ενότητες

Μεθοδολογία επίλυσης διαφόρων περιπτώσεων διαφορικών Εξισώσεων πρώτης τάξης καθώς και Προβλημάτων Οικονομίας που στηρίζονται σε αυτές

Μεθοδολογία επίλυσης διαφόρων περιπτώσεων διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης καθώς και προβλημάτων Οικονομίας που βασίζονται σε αυτές.

Μέθοδολογία ολοκλήρωσης συναρτήσεων και συσχέτιση με προβλήματα Οικονομικής Θεωρίας

Μεθοδολογία έυρεσης ακρότατων μιας συνάρτησεις, χαρακτηρισμός αυτών, σύνδεση με προβλήματα Οικονομικής θεωρίας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -