Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ι (CIV1826)Βασιλική Ριζομυλιώτη
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΙΙ (CIV1838)Βασιλική Ριζομυλιώτη
Αγγλικά ΣΤ εξάμηνο (CIV1877)Βασίλης Μανουσάκης
Αγγλική Γλώσσα (CIV1864)Βασίλης Μανουσάκης
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ &ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (CIV1592)Χριστίνα Μηλιώτη
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (CIV1817)Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - Μ. ΦΑΒΒΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ (CIV1680)Μανόλης Σφακιανάκης
Ανάλυση γραμμικών φορέων με μητρώα - Εργαστήριο (CIV1803)Μαρία Φαββατά
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών I (CIV8665)Παναγιώτης Παπαντωνίου
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι (Ε.Ε. 2024) (CIV1866)Χριστίνα Ηλιοπούλου
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών (CIV1556)Γεώργιος Στεφανίδης
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών Ι (CIV1686)Γεώργιος Στεφανίδης
Ανάλυση κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (CIV1685)Mαρία Φαββατά
Ανάλυση κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων - Εργαστήριο (CIV1781)
ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CIV1550)Μανόλης Σφακιανάκης
Αριθμητικές Μέθοδοι (CIV1663)Αγγελική Περδίου
Αριθμητικές Μέθοδοι - Εργαστήριο (CIV1798)Αγγελική Περδίου
Αρχές Βιώσιμης Δόμησης (CIV_0275Α)Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (CIV1876)ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (CIV1624)Στέφανος Δρίτσος
ΓΕΡ Ι ( Β1+) Χ.Ε.23-24 (CMNG2245)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡ ΙΙΙ Χ.Ε.23-24 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (EE1121)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΕΜΑΝΙΚΑ IV ( ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ε.Ε 22-23 (CIV1845)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι ( Β1+) X.E.2022-23 (MECH1400)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV (ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ε.Ε2024 (MECH1464)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ ( Β1+) Ε.Ε.22-23 (BIO486)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ ( ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ) Χ.Ε.2022-23 (MECH1401)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (νέο- Π3) (8356Α)Χριστόφορος Παππάς, Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (παλαιό μάθημα Π1-Π2) (CIV1539)Ευστάθιος Στείρος, Χριστόφορος Παππάς, Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (CIV1552)Χριστόφορος Παππάς, Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Παλαιό μάθημα Π1-Π2) (CIV1547)Ευστάθιος Στείρος, Χριστόφορος Παππάς, Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (CIV1684)Νικόλαος Δεπούντης, Ιωάννης Κουκουβέλας, Δημήτριος Παπούλης
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (GEOL_054, CIV_8357A)Νικόλαος Δεπούντης
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (CIV_8355Α)Σταυρούλα Κοντοέ
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (CIV_0560)Ιωάννα Ντάικου
Διαχείριση Τεχνικών Έργων (CIV1529)Αθανάσιος Χασιακός
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CIV_9475)Ανδρέας Λαγγούσης
Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Εργων (CIV1532)Αθανάσιος Χασιακός
Διπλωματικές Δήμας (CIV1804)Αθανάσιος Δήμας
Διπλωματικές Εργασίες - Παπανικολάου Αικατερίνη (CIV1795)Αικατερίνη Παπανικολάου
Διπλωματικές Εργασίες 2023-2024 (επιβλέπων: Σ. Μπούσιας) (CIV1768)Ευστάθιος Μπούσιας
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2023-2024 - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (CIV1794)Μανόλης Σφακιανάκης
Διπλωματικές εργασίες Δ. Τσιριγώτη (CIV1824)Δήμητρα Τσιριγώτη
Διπλωματικές εργασίες Μ. Φαββατά (CIV1822)Μαρία Φαββατά
Διπλωματικές Χορς (CIV1811)Γεώργιος-Παύλος Χορς
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CIV1502)Αικατερίνη Παπανικολάου / Ευάγγελος Παπαδάκης
Δυναμική και Ταλαντώσεις (CIV1751)Πέτρος Μαραθιάς
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CIV1527)Απόστολος Παπαγεωργίου
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CIV_8223Α)Πέτρος Μαραθιάς
Δυναμική των Κατασκευών (2022-2023) (CIV_8223Α)Κωνσταντίνος Καπασακάλης
Εδαφομηχανική Ι (CIV1655)Σταυρούλα Κοντοέ
Εδαφομηχανική ΙΙ (CIV1656)Παναγιώτης Πελέκης, Επ. Καθηγητής
Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων (CIV1858)Δρ. Κωνσταντίνος Θωμάς, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (CIV3803)Χριστόφορος Παππάς, Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CIV1514)Αικατερίνη Παπανικολάου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΒΑ_296 (BA_296)Παρασκευή Παράσχη
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (CIV1834)Στέλλα Τσόκα
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (CIV9263Α)Στέφανος Δρίτσος - Αθανάσιος Τριανταφύλλου
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (CIV1561)Ιωάννης Μαναριώτης
Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής (CIV1551)Γεώργιος Χορς
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ι (CIV1752)Bασίλειος Χριστόπουλος, ΕΔΙΠ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (CIV1814)Ευγενία Πετροπούλου
Εργαστήριο Υδραυλικής (CIV1810)Γεώργιος-Παύλος Χορς
Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές (CIV1716)Γεώργιος Στεφανίδης
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι (CIV1657)Παπαδάκης Κων/νος (θεωρία) Περδίου Αγγελική (Εργαστήριο)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι - Εργαστήριο (CIV1657)Αγγελική Περδίου
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (CIV1554)Αγγελική Περδίου (Θεωρία), Ευγενία Πετροπούλου (εργαστήριο)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ (CIV1553)Ευγενία Πετροπούλου
Θέματα σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Μεταφορών Ι (CIV1696)Γεώργιος Στεφανίδης
Θέματα σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Μεταφορών ΙΙ (CIV1697)Γεώργιος Στεφανίδης
Θέματα σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (CIV1698)Γεώργιος Στεφανίδης
Θέματα σε Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών (CIV1699)Γεώργιος Στεφανίδης
Θεμελιώσεις (CIV1659)Παναγιώτης Πελέκης, Επ. Καθηγητής
Θεωρία Πλακών και Κελυφών (CIV1745)Πέτρος Μαραθιάς
Καθαρισμός νερού (CIV_5505A)Ιωάννα Ντάικου
Καθαρισμός νερού Α.Ε. 2023-24 (CIV1805)Ιερόθεος Ζαχαρίας, Ιωάννα Ντάικου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (CIV1739)Νίκη Μπέσκου
Κατασκευή Οδών (CIV1709)Νικόλαος Μοσχονάς
Κατασκευή Οδών (επιλογής) (CIV1766)Ζωή Χριστοφόρου
Λιμενικά Έργα (CIV1562)Αθανάσιος Δήμας
Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας (CIV1731)Δρ. Κωνσταντίνος Θωμάς, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων (CIV_9560Α)Ιωάννα Ντάικου
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CIV1573)Μανόλης Σφακιανάκης
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CIV4218)Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Οικοδομική (CIV1832)Δήμητρα Τσιριγώτη
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (CIV1662)Σωτήριος Μλουκίε
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΤΣΟΚΑ ΣΤΕΛΛΑ) (CIV1848)Στέλλα Τσόκα
Οικολογία για Πολιτικούς Μηχανικούς (CIV1569)Ιωάννης Μαναριώτης
Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων (CIV1528)Αθανάσιος Χασιακός
Παράκτια Υδραυλική (CIV1517)Αθανάσιος Δήμας
Περιβαλλοντικές Μετρήσεις (CIV1740)Ιωάννης Μαναριώτης
Πιθανοθεωρία-Στατιστική (CIV1557)Π. Οικονόμου
Πρακτική άσκηση 2023_24 (CIV1833)Ιωάννης Μαναριώτης
Προγραμματισμός & εφαρμογές Η/Υ (CIV1613)Πολυχρόνης Οικονόμου - Πολύκαρπος Παπαδόπουλος
Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών (CIV1668)Γεώργιος Στεφανίδης
Ρευστομηχανική (CIV1558)Γεώργιος Χορς
Ρύπανση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων (CIV1746)Ιερόθεος Ζαχαρίας
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (CIV1519)Απόστολος Παπαγεωργίου
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (2023-2024) (CIV1851)Σπυρίδων Διαμαντόπουλος
ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (CIV9269Α)Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος (CIV9260)Τηλέμαχος Παναγιωτάκος
Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος (CIV1534)Ε. Μπούσιας
Συστήματα και Τεχνολογίες για Ψηφιακές και Έξυπνες Πόλεις (CIV1782)Στυλιανός Καρατζάς
Σχεδιασμός Γεφυρών Σκυροδέματος (CIV9260)Κυριάκος Σταθόπουλος
Σχεδιασμός γραμμικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (CIV1533)Ευστάθιος Μπούσιας
Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (CIV1761)Νικόλαος Σταθάς
Σχεδιασμός Επιπέδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος (CIV1500)Ευστάθιος Μπούσιας
Σχεδιασμός Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (CIV1593)Ανδρέας Λαγγούσης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (CIV1875)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (2023-2024) (CIV1879)Σπυρίδων Διαμαντόπουλος
Σχεδιασμός και Κατασκευή Οδών (CIV1769) Ζωή Χριστοφόρου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CIV1773)Θεόδωρος Καραβασίλης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CIV1543)Κραβασίλης Θεόδωρος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CIV1541) Θεόδωρος Καραβασίλης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ (CIV1770)Μαρία Φαββατά
Τεχνική Οικονομική (CIV1531)Αθανάσιος Χασιακός
Τεχνική της Κυκλοφορίας (CIV1734)Γεώργιος Στεφανίδης
Τεχνική της Κυκλοφορίας (CIV1771) Ζωή Χριστοφόρου
Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο (CIV1760)Δήμητρα Τσιριγώτη
Τεχνικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο (2023-2024) (CIV_1709 )Εύη Κ. Ασκούνη
Υδραυλικά και Αντιπλημμυρικά Έργα (CIV-E702)Ανδρέας Λαγγούσης
Υδραυλικά Συστήματα Ενέργειας (CIV1867)Άγγελος Α. Δημακόπουλος
Υδραυλική (CIV1518) Αγγελος Α. Δημακόπουλος
Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων (CIV1642)Γεώργιος Χορς
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (CIV1856)Βασίλειος Καλέρης
Υλικά και Σχεδιασμός Προκατασκευασμένων Στοιχείων (CIV1548)
ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024 (CIV1857)Βασίλειος Καλέρης
Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική (CIV1859)Σταυρούλα Κοντοέ & Δρ. Κωνσταντίνος Θωμάς
Υπολογιστική Υδραυλική (CIV1513)Άγγελος Α. Δημακόπουλος
Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων (CIV1743)Ιωάννης Μαναριώτης
ΦΥΣΙΚΗ (CIV1651)Δημήτρης Κουζούδης
Φυσική - Ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (CIV1863)Σπυρίδων Κοσιώνης, Ιωάννης Θανόπουλος και Εμμανουήλ Πασπαλάκης
Φυσική των κτιρίων (CIV1830) Στέλλα Τσόκα
ΧΗΜΕΙΑ (CIV1594)Στυλιανός Τσώνης
Χημεία Περιβάλλοντος (Διδασκαλία 2024) (CIV1747)Ιερόθεος Ζαχαρίας