ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αικατερίνη Παπανικολάου

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στη μηχανική συμπεριφορά υλικών και δομικών μελών τα οποία υπόκεινται σε απλές φορτίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα εφελκυσμό ή θλίψη, διάτμηση και στρέψη.  Προαπαιτούμενο για το μάθημα θεωρείται η κατανόηση και εμπέδωση της ύλης του μαθήματος Τεχνική Μηχανική - Στατική.

Αυτή η σελίδα επιτρέπει οποιοδήποτε φοιτητή να ανεβάσει ένα αρχείο στο μάθημα. Μπορείτε να στείλετε αρχεία HTML, μόνο αν δεν έχουν εικόνες.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή του μαθήματος στον σύνδεσμο "Πληροφορίες", παρακάτω:

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σε βασικές έννοιες της μηχανικής των υλικών, όπως είναι η τάση και η παραμόρφωση αλλά και οι μεταξύ τους σχέσεις για τις απλές περιπτώσεις της αξονικής και διατμητικής καταπόνησης (συμπεριλαμβανομένης της στρέψης σε συμμετρικές διατομές).

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές αρχές της μηχανικής των υλικών: η έννοια της τάσης, βασικές έννοιες της αξονικής και διατμητικής καταπόνησης, αρχές σχεδιασμού δομικών μελών με βάση την αντοχή, η έννοια της παραμόρφωσης. Σχέσεις τάσεων και παραμορφώσεων για δομικά στοιχεία σε αξονική καταπόνηση, μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων, βασικές αρχές της ανάλυσης ισοστατικών και υπερστατικών φορέων με αξονικά φορτιζόμενα μέλη. Εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία λόγω διάτμησης, γενικοί μαθηματικοί ορισμοί για ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις, γενικευμένες σχέσεις τάσεων - παραμορφώσεων στην τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, εφαρμογές για τις περιπτώσεις καταπόνησης κελυφών μικρού πάχους. Μετασχηματισμός τάσεων και παραμορφώσεων σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων.Βασικές έννοιες των θεωριών αστοχίας των υλικών. Εισαγωγή στη θεωρία στρέψης κυλινδρικών στοιχείων.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Στην εμπέδωση της διδακτέας ύλης θα συνεισφέρουν η διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών και (όποτε προσφέρεται η δυνατότητα) η επίλυση ασκήσεων.  Οι εργαστηριακές δοκιμές αφορούν στις παρακάτω ενότητες:  (α) Εφελκυσμός ράβδου χάλυβα. (β) Θλίψη δοκιμίου σκυροδέματος (περισφιγμένου και απερίσφιγκτου). (γ) Διάτμηση κοχλία. (δ) Κριτήρια αστοχίας. Στα πλαίσια της εργαστηριακής συνιστώσας του μαθήματος θα λάβει χώρα και μία ενδιάμεση εξέταση. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τα εργαστήρια του μαθήματος θα διεξαχθούν από τον Δρ. Δέμη Σωτήριο, διδάσκοντα ΠΔ407/80.

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

Δείτε τους τρόπους αξιολόγησης / εξέτασης στο αρχείο "ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ" που βρίσκεται στην ενότητα "Έγγραφα".

Οδηγίες/κανόνες για την τελική γραπτή εξέταση στο μάθημα:

  • Η εξέταση γίνεται με μοναδικό βοήθημα 4 (αυστηρά) σελίδες τυπολογίου. Το τυπολόγιο δεν θα περιέχει λυμένες ασκήσεις. Τυπολόγιο που θα περιέχει λευκές σελίδες ή τυπολόγιο μεγαλύτερης έκτασης θα αφαιρείται. Τυπολόγιο το οποίο περιέχει λυμένες ασκήσεις θα αφαιρείται, επίσης.
  • Συνιστάται η χρήση υπολογιστικής μηχανής χειρός («κομπιουτεράκι»), καθώς και όργανα σχεδίασης (π.χ. χάρακας, μοιρογνωμόνιο). Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός υπολογιστικής μηχανής (δηλ. το να μοιράζεται κανείς το «κομπιουτεράκι»). Δεν επιτρέπεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου ως υπολογιστική μηχανή.
  • Το φύλλο εκφώνησης καθώς και όσες κόλλες αναφοράς θα σας δοθούν θα παραδίδονται, υποχρεωτικώς, με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, αρ. μητρώου, έτος). Απαγορεύεται η αντιγραφή των θεμάτων με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο.
  • Οι λύσεις θα δίνονται ευκρινώς με στυλό ή με μολύβι.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα έχετε σε εμφανές σημείο δίπλα σας επίσημο έγγραφο ταυτότητας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο). Αδυναμία επίδειξης τέτοιου εγγράφου μπορεί να αποτελέσει λόγο αποβολής σας από την εξέταση και μηδενισμού του γραπτού σας.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης (κατόπιν του σχετικού με τον covid-19 ελέγχου), το κινητό σας τηλέφωνο θα ευρίσκεται απενεργοποιημένο και αποθηκευμένο (π.χ. σε τσάντα ή τσέπη). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η χρήση του κινητού σας τηλεφώνου για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ως ρολόι).
  • Θεωρείται αυτονόητο ότι κατά την εξέταση θα γράφετε βασιζόμενοι στις δικές σας δυνάμεις και μόνο (απαγορεύεται η παντός είδους συνεργασία με τρίτους).

Οδηγίες/κανόνες για την ενδιάμεση γραπτή εξέταση στο μάθημα (μόνο για πρωτοετείς φοιτητές) θα δίνονται πριν από τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης εξέτασης.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται από την Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κα Αικατερίνη Παπανικολάου. Τα εργαστήρια του μαθήματος διεξάγονται υπό την ευθύνη της κας Παπανικολάου και του εκάστοτε πανεπιστημιακού υποτρόφου ή διδάσκοντα (κατά Π.Δ. 407/80). Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τα εργαστήρια του μαθήματος θα διεξαχθούν από τον Δρ. Δέμη Σωτήριο, διδάσκοντα Π.Δ. 407/80). Το γραφείο του Δρος Δέμη βρίσκεται εντός του Εργαστηρίου Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών. Tην εκπαιδευτική διαδικασία συνεπικουρούν μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινώνονται εγκαίρως, θα καταβληθεί προσπάθεια να παραδίδονται πρόσθετες φροντιστηριακές ασκήσεις.

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Ώρες γραφείου διδάσκουσας (kpapanic@upatras.gr):

Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα & Τρίτη 14.00 - 16.00

 

Ώρες γραφείου Δρος Δέμη: Τρίτη 09.00 - 11.00 & Παρασκευή 10.00 - 12.00

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email (sdemis@upatras.gr).

 

 

Ημερολόγιο