Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι

Παπαδάκης Κων/νος (θεωρία) Περδίου Αγγελική (Εργαστήριο)

Περιγραφή

Στη θεωρία του μαθήματος οι φοιτητές/τριες διδάσκονται Εφαρμοσμένα Μαθηματικά απαραίτητα για την επίλυση προβλημάτων στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

Στο εργαστήριο οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται σε πακέτο Συμβολικής Άλγεβρας για να λύνουν προβλήματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

Ημερολόγιο