Θέματα σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Γεώργιος Στεφανίδης

Περιγραφή

Tα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) αποτελούν δυναμικό τομέα με έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις, που συνδυάζει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, παρέχοντας υψηλή προστιθέμενη αξία για τους χρήστες των μεταφορικών μέσων και καθιστώντας τις μεταφορές στο σύνολό τους πιο ασφαλείς, αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή γίνεται η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών» (Intelligent Transportation Systems) και η παράθεση και επεξήγηση όλων των απαραίτητων για τη διεξαγωγή του μαθήματος μεγεθών.

Στην ενότητα αυτή γίνεται η ανάλυση της έννοιας «ατύχημα» και η παρουσίαση των τρόπων και μεθόδων όπου τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών μπορούν να συμβάλλουν στην ανίχνευσή τους.

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των τρόπων και μεθόδων όπου τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών μπορούν να συμβάλλουν στην απόκριση ατυχημάτων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1143
Αρ. Προβολών :  5833