ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CIV_8223Α)

Πέτρος Μαραθιάς

Περιγραφή
  1. Ανάπτυξη και διατύπωση των εξισώσεων κινήσεως για μονοβάθμιο (SDOF) σύστημα με ιξώδη απόσβεση για (α) εξωτερικώς ασκουμένη δύναμη, και (β) για κίνηση του σημείου στηρίξεως (δηλ. το πρόβλημα σεισμικής διεγέρσεως).
  2. Ελευθέρα ταλάντωση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση. Επίδραση της απόσβεσης: απόσβεση μικροτέρα της κρισίμου, κρίσιμη απόσβεση, απόσβεση μεγαλυτέρα της κρισίμου.
  3. Ελευθέρα ταλάντωση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με τριβή COULOMB.
  4. Απόκριση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση σε διέγερση αρμονικού φορτίου: αναλυτική λύση. Εφαρμογές: (α) Μέτρηση απόσβεσης δομικών κατασκευών, (β) σεισμική μόνωση, (γ) όργανα μετρήσεως κραδασμών/ταλαντώσεων.
  5. Απόκριση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση σε διέγερση περιοδικού φορτίου.
  6. Απώλειες μηχανικής ενέργειας λόγω αποσβέσεως: ιξώδεις απόσβεση, ισοδύναμη ιξώδεις απόσβεση, απόσβεση μη εξηρτημένη από τον ρυθμό φόρτισης, μιγαδική δυσκαμψία.
  7. Απόκριση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση σε παλμικές
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -