Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ

Ευγενία Πετροπούλου

Περιγραφή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ανακοίνωση για οποιαδήποτε εξεταστική: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Ανακοίνωση - Πληροφορίες για την διδάσκουσα και το μάθημα (22/9/2023)

Επικοινωνία με τη διδάσκουσα και υπεύθυνη του μαθήματος κ. Ευγενία Πετροπούλου στη διεύθυνση jenpetr@upatras.gr ή στο Τηλέφωνο 2610-962564. Για την επικοινωνία μέσω email, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό και μόνο, όπως επανειλημμένα σας έχει ζητηθεί από όλες τις σχετικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Απαντήσεις σε emails από άλλους λογαριασμούς (π.χ. gmail κλπ) δεν θα δίνονται.

Ώρες γραφείου: Τρίτη 10:00-12:00, Πέμπτη 10:00-11:00. Επικοινωνία είναι δυνατή και μέσω βιντεοκλήσης πατώντας εδώ, κατόπιν συνεννόησης. Σε περίπτωση που σας ζητηθούν κωδικοί μπορείτε να τους βρείτε εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο