Θέματα σε Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών

Γεώργιος Στεφανίδης

Περιγραφή

Το μάθημα "Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών" ασχολείται με τα προηγμένα συστήματα μεταφορών (Advanced Transportation Systems) που αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των μεταφορών και των τεχνολογιών της πληροφορίας σε συστήματα μαζικής μεταφοράς. Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η αύξηση της  αποτελεσματικότητας  των δραστηριοτήτων τους και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

  1. Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας.
  2. Παραδείγματα κατά την παράδοση και ασκήσεις προς επίλυση.
  3. Ομαδική εργασία εξαμήνου.
  4. Έλεγχοι προόδου φοιτητών.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η γνωριμία με τα Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών (Advanced Transportation Systems) και η σύντομη παρουσίαση των ενοτήτων που θα ακολουθήσουν.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η αναλυτική παρουσίαση και ερμηνεία των Causality Diagrams εστιάζοντας σε Δυναμικά Συστήματα Μεταφορών.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου. Σκοπός μας είναι η κατανόηση της έννοιας των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, της βασικής δομής τους και των διάφορων ειδών. Επίσης, θα έρθουμε σε επαφή με τα πιθανά είδη ελέγχου, τα σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας (SS) και τους τρόπους διέγερσης ενός τέτοιου συστήματος.

Για την περιγραφή ενός συστήματος κρίσιμο σημείο είναι η επιλογή του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ενότητα κάνουμε αναφορά σε Time Series Analysis - Ανάλυση χρονοσειρών, σε Structural Health Monitoring (SHM) και σε Μodel identification - Αναγνωριση μοντελου. Επίσης, εξετάζονται διάφορα Statistical Time Series Models που είναι χρήσιμα για τον καθορισμό της συμπεριφοράς και την μαθηματική έκφραση ενός προηγμένου συστήματος μεταφορών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1451
Αρ. Προβολών :  8783

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -