Προγραμματισμός & εφαρμογές Η/Υ

Πολυχρόνης Οικονόμου - Πολύκαρπος Παπαδόπουλος

Περιγραφή

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα:

  • Γνωρίζει το περιβάλλον του MATLAB καθώς και το λεξιλόγιο και το συντακτικό του MATLAB
  • Γνωρίζει τις εντολές: εισόδου-εξόδου, ελέγχου ροής και επαναληπτικών διαδικασιών του MATLAB 
  • Γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται πίνακες και αρχεία του MATLAB 
  • Γνωρίζει την έννοια και την χρησιμότητα των συναρτήσεων και των .m αρχείων του MATLAB για την

    δημιουργία πολύπλοκων προγραμμάτων

Ώρες ακρόασης φοιτητών (Χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024)

Π. Οικονόμου

Τρίτη: 8:30-10:30

Πέμπτη: 13:30-14:30

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή