Προγραμματισμός & εφαρμογές Η/Υ

Πολυχρόνης Οικονόμου - Πολύκαρπος Παπαδόπουλος

Περιγραφή

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα:

  • Γνωρίζει το περιβάλλον του MATLAB καθώς και το λεξιλόγιο και το συντακτικό του MATLAB
  • Γνωρίζει τις εντολές: εισόδου-εξόδου, ελέγχου ροής και επαναληπτικών διαδικασιών του MATLAB 
  • Γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται πίνακες και αρχεία του MATLAB 
  • Γνωρίζει την έννοια και την χρησιμότητα των συναρτήσεων και των .m αρχείων του MATLAB για την δημιουργεία πολύπλοκων προγραμμάτων

Ώρες ακρόασης φοιτητών

Π. Οικονόμου

Δευτέρα: 12:00-13:30

Πέμπτη: 13:00-14:00

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ανακοινώσεις