ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ &ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χριστίνα Μηλιώτη

Περιγραφή

Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή.
 2. Εκλογή θέσεως αεροδρομίου.
 3. Στοιχεία που επηρεάζουν το μέγεθος του αεροδρομίου.
 4. Στοιχεία εναέριας κυκλοφορίας.
 5. Σχεδιασμός και γεωμετρική μελέτη διατάξεων διαδρόμων.
 6. Χωρητικότητα αεροδρομίου.
 7. Δάπεδα στάθμευσης.
 8. Διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων.
 9. Εγκαταστάσεις υποστήριξης.
 10. Σήμανση.
 11. Ελικοδρόμια.
 12. Εξοπλισμός.
 13. Οι αεροπορικές μεταφορές στον ελληνικό χώρο.

Ημερολόγιο