ΧΗΜΕΙΑ

Στυλιανός Τσώνης

Περιγραφή

Ηλεκτρονική δομή του ατόμου (ηλεκτρόνια, πυρήνας, ραδιενέργεια). Χημικοί δεσμοί. Στοιχεία ανόργανης και οργανικής χημείας. Στοιχεία φυσικοχημείας (θερμοχημεία). Ειδικές εφαρμογές: πλαστικές ύλες (μοριακή μάζα, αντιδράσεις πολυμερισμού, ιδιότητες), τσιμέντο, άσβεστος, γύψος, μέταλλα και διάβρωση των μετάλλων, χημεία των διαλυμάτων και του νερού, χημεία του εδάφους, φωτοχημική ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -