Θέματα σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Μεταφορών Ι

Γεώργιος Στεφανίδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η ανάλυση της μεταφορικής ζήτησης καθώς και η κατανόηση της καμπύλης της. Περαιτέρω αναλύεται η ελαστικότητα της ζήτησης και διατυπώνεται μαθηματικά η χρησιμότητα μέσω της συνάρτησης χρησιμότητας. Επίσης, παρουσιάζονται οι καμπύλες αδιαφορίας. Παρουσιάζεται η συνάρτηση χρησιμότητας ως εργαλείο επιλογής μεταφορικού μέσου, σε συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, κόστους και χρόνου. Τέλος, χρησιμοποιείται το μοντέλο LOGIT δύο τιμών ως εργαλείο για την εκτίμηση της συστηματικής χρησιμότητας μέσου.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάλυση της μεταφορικής ζήτησης καθώς και η κατανόηση της καμπύλης της. Περαιτέρω αναλύεται η ελαστικότητα της ζήτησης.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να διατυπωθεί μαθηματικά η χρησιμότητα μέσω της συνάρτησης χρησιμότητας. Επίσης, παρουσιάζονται οι καμπύλες αδιαφορίας. 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί η χρήση της συνάρτησης χρησιμότητας ως εργαλείο επιλογής μεταφορικού μέσου, σε συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, κόστους και χρόνου.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί το μοντέλο LOGIT δύο τιμών ως εργαλείο για την εκτίμηση της συστηματικής χρησιμότητας μέσου.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1721
Αρ. Προβολών :  9932