Θέματα σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Μεταφορών ΙΙ

Γεώργιος Στεφανίδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η αφομοίωση εννοιών και συναρτήσεων  (συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς) των μεταφορών καθώς και η επίλυση ενός οδικού συστήματος (εν σειρά ή εν παραλλήλω) που βρίσκεται σε ισορροπία, με διάφορες μεθόδους (All-Or-Nothing, Capacity-Restraint, Λείανση, Incremental Assignment, Convex Combinations).

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η εξοικείωση με έννοιες, όρους και συναρτήσεις που αφορούν στις μεταφορές, όπως είναι:

  • η ισορροπία στην αγορά (εξισορρόπηση)
  • η συνάρτηση ζήτησης 
  • η συνάρτηση προσφοράς

Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία εύρεσης λύσης του συστήματος μεταφοράς, όταν αυτό βρίσκεται σε ισορροπία. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται:

  • η τυπική συνάρτηση σε οδικό δίκτυο πλησίον διασταυρώσεως με σηματοδοτούμενο κόμβο
  • τύποι οδικού δικτύου (εν σειρά και εν παραλλήλω)
  • το αξίωμα του Wardrop
  • μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή/παρουσίαση των Συστημάτων Μεταφορών: 

  • Δυναμικό Σύστημα Μεταφορών
  • Προηγμένο Σύστημα Μεταφορών
  • Έξυπνο Σύστημα Μεταφορών

Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης των μεταφορών Incremental Assignment (Τμηματικής Φόρτισης). Περιγράφονται τα βήματα επίλυσης προβλημάτων με την μέθοδο αυτήν και επιλύεται ένα παράδειγμα εφαρμόζοντας την μέθοδο Τμηματικής Φόρτισης.

Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης των μεταφορών Convex Combinations. Περιγράφονται τα βήματα επίλυσης προβλημάτων με την μέθοδο αυτήν και επιλύεται ένα παράδειγμα εφαρμόζοντας την μέθοδο Convex Combinations. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0