Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Energy Economics (ECON1450)Κωνσταντίνος Κουνετάς
English for Economists II (ECΟ_1Ξ01Ν)Χρυσαυγή Παπαγιάννη
Eισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες (ECON1413)Αθηνά Ραυτοπούλου
Αγροτική Πολιτική (ECO_465)Ανδρέας Ροκοπάνος
Αγροτική Πολιτική (ECO465)Δημήτριος Σκούρας
Ακολουθίες και Σειρές (ECON1301)Αθανάσιος Πολυμένης
Ανάλυση Δεδομένων (2022-2023) (ECON1260)Ευθαλία Δημαρά
Αξιολόγηση Επενδύσεων ((ECO330))Αθηνά Ραυτοπούλου
Αξιολόγηση Επενδύσεων (ECON1355)Ανδριάνα Δημακοπούλου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ECON1363)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
Αξιολόγηση Επενδύσεων (Ακαδ. Ετος 2013-2014) (ECON1303)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ ( Β1+) Ε.Ε.22-23 (BIO486)Φρειδερίκη Σάββα
Δημόσια Οικονομική (ECON1436)Ανδρομάχη Παρθενίου
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (ECON1243)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ECO-472)Νικόλαος Στούπος
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (2022-23) (ECON1475)Γεώργιος Φίλης
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής (ECO 492)Αθηνά Ζερβογιάννη
ΕΙΔΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ (ECON1472)Σωτήριος Παπαϊωάννου
Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία  (ECO_154)Βασίλειος Πατρώνης
Εισαγωγή στην Οικονομική 1 (ECON1311)Νικόλαος Δρυδάκης
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη II (ΤΜΗΜΑ Α) (ECO 102N)Ελευθέριος Γούλας
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες (ECON1360)Δημήτριος Γιακούλας
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (2022-23) (ECON1446)Γεώργιος Φίλης
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (ΚΩΔ. 102) (ECON1350)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (ΤΜΗΜΑ Β) (ECON1473)Ανδρομάχη Παρθενίου
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (ECO_220)Σοφία Τσαρσιταλίδου
Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές (ECON1242)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ECO_230)Βασίλειος Πατρώνης
Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ECO_230)Εμμανουήλ Μανιούδης
Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης (ECON1218)Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης (ECO_340)Βασίλειος Πατρώνης
Επιχειρησιακή 'Ερευνα (Εφαρμογές με το Λογισμικό R) (ECON1318)Κουνετάς Κωνσταντίνος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ECON1281)Κωνσταντίνος Κουνετάς
Εργασιακές Σχέσεις (ECON1442)Δημήτρης Βαγιανός
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ECON1440)Σοφία Τσαρσιταλίδου
Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας (ECON1315)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (2022-23) (ECON1444)Γεώργιος Φίλης
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΟΙΚΟΝ 131)Ευστάθιος Μαγεράκης
Λογιστική ΙΙ (ECON1424)Ευστάθιος Μαγεράκης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους 1 (ECON1299)Αθανάσιος Πολυμένης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους I (τμήμα Α) (ECON1324)Ιωάννης Βενέτης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους II (τμήμα Α) (ECON1323)Ιωάννης Βενέτης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι (ECON1240)Κωνσταντίνος Κουνέτας
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ (ECON1244)Κωνσταντίνος Κουνετάς
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ - ΤΜΗΜΑ Α (ECON1439)Σωτήριος Παπαϊωάννου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ECON1270)Εμμανουήλ Παπαδάκης
Μαθηματική Οικονομική (ECON1300)Αθανάσιος Πολυμένης
Μαθηματική Οικονομική (ECON1358)Βενέτης Ιωάννης-Κουνετάς Κωνσταντίνος
Μαθηματική Οικονομική (ECON1474)Σοφία Τσαρσιταλίδου
Μαθηματική Οικονομική (2016 - 2017) (ΕCO 450)Μιχαήλ Δόσχορης
Μακροοικονομική Ι (Τμήμα Β) (ΟΙΚΟΝ 203)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΤΜΗΜΑ Α (ECON1447)Σωτήριος Παπαϊωάννου
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΤΜΗΜΑ Α (μονοί αριθμοί μητρώου)  (ECON1285)Αθηνά Ζερβογιάννη
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ -ΤΜΗΜΑ Β (ΟΙΚΟΝ 204)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ECON1354)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ ΤΜΗΜΑ Α (ECON1471)Σωτήριος Παπαϊωάννου
Μακροοικονομική ΙΙ, ΤΜΗΜΑ Α (μονοί αριθμοί μητρώου) (ECON1235)Αθηνά Ζερβογιάννη
Μικροοικονομική Ι (ECON1359)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Μικροοικονομική ΙΙ (ECON1302)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ECON1353)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
Οικονομετρία (OIKON 320) (ECON1202)Ιωάννης Βενέτης
Οικονομετρία (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1326)Ιωάννης Βενέτης
Οικονομικά για μη Οικονομολόγους (ECON1283)Νικόλαος Δρυδάκης
Οικονομικά για μη Οικονομολόγους (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1238)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Βιομηχανικής Οργάνωσης (ECON1217)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Ενέργειας (ECON1321)Κωνσταντίνος Κουνετάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECON1308)Κωνσταντίνος Κουνετάς
Οικονομικά της Καινοτομίας και Τεχνολογίας (για φοιτητές TOE) (ECON1220)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1325)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ECON1443)Δημήτριος Σκούρας
Οικονομική Γεωγραφία (ECO_240)Ανδρέας Ροκοπάνος
Οικονομική Γεωγραφία (ECON1213)Δημήτρης Σκούρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ECON1485)Μαρία Τσάμπρα
Οικονομική Ιστορία  (ECO_130)Βασίλειος Πατρώνης
Οικονομική Ιστορία (ECO_130)Εμμανουήλ Μανιούδης
Οικονομική Πολιτική (ECO 350)Ελευθέριος Γούλας
Οικονομική Πολιτική (ΚΩΔ. 350) (ECON1352)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Οικονομική της Ανάπτυξης (ECO 410)Ελευθέριος Γούλας
Οικονομική της Εκπαίδευσης (ECON1262)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Οικονομική της Εργασίας (ECON1277)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ECO_355)Δημήτρης Τζελέπης
Οικονομική των Φυσικών Πόρων & του Περιβάλλοντος (Eco 360)Δημήτριος Σταίκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ECON1210)Δημήτρης Σκούρας
Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος (ECON1322)Δημήτριος Σκούρας
Περιφερειακή Οικονομική (ECO 361)Βασίλειος Κανελλόπουλος
Περιφερειακή Οικονομική (ECON1214)Δημήτρης Σκούρας
Περιφερειακή Οικονομική (ECON1478)Σπυρίδων Σταυρόπουλος
Στατιστική Ι (ECON1224)Αθανάσιος Πολυμένης
Στατιστική ΙΙ (ECON1225)Αθανάσιος Πολυμένης
Στατιστική με υπολογιστή (ECON1364)Ευθαλία Δημαρά
Συμπεριφορική Οικονομική (ECON1469)Σπυρίδων Σταυρόπουλος
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (ΟΙΚΟΝ 482)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Χρηματοοικονομική (2022-23) (ECON1445)Γεώργιος Φίλης
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ECON1280)Ευστάθιος Μαγεράκης