Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English for Economists II (ECΟ_1Ξ01Ν)Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού
English for Economists I (ECΟ_1Ξ01Ν)Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού
Αγροτική Πολιτική (ECON1335)Μιχαήλ Ντεμούσης
Ακολουθίες και Σειρές (ECON1301)Αθανάσιος Πολυμένης
Ανάλυση Δεδομένων (ECON1260)Ευθαλία Δημαρά
Αξιολόγηση Επενδύσεων (ECON1355)Ανδριάνα Δημακοπούλου
Αξιολόγηση Επενδύσεων (ECON1381)Ελευθέριος Γούλας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ECON1363)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
Αξιολόγηση Επενδύσεων (Ακαδ. Ετος 2013-2014) (ECON1303)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ECO_153)Γεώργιος Αργυρός
Δημόσια Οικονομική (ECON1251)Μιχαήλ Ντεμούσης
Δημόσια Οικονομική 2020 (ECON1395)Γεώργιος Φίλης
Δημόσια Οικονομική 2021 (ECON1411)Γεώργιος Φίλης
Διαχείρηση Χαρτοφυλακίου 2020-21 (ECON1410)Γεώργιος Φίλης
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (ECON1243)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ECO-472)Νικόλαος Στούπος
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής (ECO 492)Αθηνά Ζερβογιάννη
Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία (ECO_154)Βασίλειος Πατρώνης
Εισαγωγή στην Οικονομική 1 (ECON1311)Νικόλαος Δρυδάκης
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες (ECON1360)Δημήτριος Γιακούλας
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (ECON1294)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (2020-21) (ECON1408)Γεώργιος Φίλης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ (ECO102N)Δημήτριος Ψαλτόπουλος
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (ECON1314)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (ΚΩΔ. 102) (ECON1350)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (2019-20) (ECON1393)Εύη Χατζοπουλου
Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές (ECON1242)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ECO_230)Βασίλειος Πατρώνης & Κωνσταντίνος Δουκάκης για το εαρινό εξάμηνο 2019 - 2020
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (EC0_152)Γεώργιος Αργυρός
Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης (ECON1218)Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης (ECO_340)Βασίλειος Πατρώνης & Κωνσταντίνος Δουκάκης για το χειμερινό εξάμηνο 2019 - 2020
Επιχειρησιακή 'Ερευνα (Εφαρμογές με το Λογισμικό R) (ECON1318)Κουνετάς Κωνσταντίνος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ECON1281)Κωνσταντίνος Κουνετάς
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ECO_394)Γεώργιος Αργυρός
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ECO_151)Γεώργιος Αργυρός
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Ακαδημ. Έτος 2019-2020) (ECON1397 (ECO_421))Νίκος Χατζησταμούλου
Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας (ECON1315)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ECON1368)Ελευθέριος Γούλας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΟΙΚΟΝ 131)Δημήτριος Τζελέπης (Dimitris Tzelepis)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ECON 132)Δημήτριος Τζελέπης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους 1 (ECON1299)Αθανάσιος Πολυμένης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους I (τμήμα Α) (ECON1324)Ιωάννης Βενέτης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους II (τμήμα Α) (ECON1323)Ιωάννης Βενέτης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι (ECON1240)Κωνσταντίνος Κουνέτας
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ (ECON1244)Κωνσταντίνος Κουνετάς
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ECON1270)Εμμανουήλ Παπαδάκης
Μαθηματική Οικονομική (ECON1300)Αθανάσιος Πολυμένης
Μαθηματική Οικονομική (ECON1358)Βενέτης Ιωάννης-Κουνετάς Κωνσταντίνος
Μαθηματική Οικονομική (2016 - 2017) (ΕCO 450)Μιχαήλ Δόσχορης
Μαθηματική Οικονομική (Ακαδημ. Έτος 2019-2020) (ECO_450)Νίκος Χατζησταμούλου
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ECON1285)Αθηνά Ζερβογιάννη
Μακροοικονομική Ι (Τμήμα Β) (ΟΙΚΟΝ 203)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Μακροοικονομική ΙΙ (ECON1235)Αθηνά Ζερβογιάννη
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ECON1354)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ -ΤΜΗΜΑ Β (ΟΙΚΟΝ 204)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη (Eco 452)Δημήτριος Σταίκος
Μικροοικονομική Ι (ECON1307)Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση
Μικροοικονομική Ι (ECON1249)Μιχαήλ Ντεμούσης
Μικροοικονομική Ι (ECON1359)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Μικροοικονομική ΙΙ (ECON1313)Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση
Μικροοικονομική ΙΙ (ECON1302)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ECON1353)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
Οικονομετρία (OIKON 320) (ECON1202)Ιωάννης Βενέτης
Οικονομετρία (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1326)Ιωάννης Βενέτης
Οικονομικά για μη Οικονομολόγους (ECON1283)Νικόλαος Δρυδάκης
Οικονομικά για μη Οικονομολόγους (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1238)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Ανάπτυξης (ECON1327)Δημήτριος Σκούρας
Οικονομικά της Βιομηχανικής Οργάνωσης (ECON1217)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Ενέργειας (ECON1321)Κωνσταντίνος Κουνετάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECON1308)Κωνσταντίνος Κουνετάς
Οικονομικά της Καινοτομίας και Τεχνολογίας (για φοιτητές TOE) (ECON1220)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1325)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομική Γεωγραφία (ECON1213)Δημήτρης Σκούρας
Οικονομική Ιστορία  (ECO_130)Βασίλειος Πατρώνης & Κωνσταντίνος Δουκάκης για το εαρινό εξάμηνο 2019 - 2020
Οικονομική Πολιτική (ECON1316)Δημήτριος Σκούρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ECO350)Δημήτριος Ψαλτόπουλος
Οικονομική Πολιτική (ΚΩΔ. 350) (ECON1352)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ECO410)Δημήτριος Ψαλτόπουλος
Οικονομική της Ανάπτυξης (ECO 410)Ελευθέριος Γούλας
Οικονομική της Εκπαίδευσης (ECON1262)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Οικονομική της Εργασίας (ECON1277)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Οικονομική του Διεθνούς Εμπορίου (ECON1221)Δημήτριος Σκούρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ECO_355)Δημήτρης Τζελέπης
Οικονομική των Φυσικών Πόρων & του Περιβάλλοντος (Eco 360)Δημήτριος Σταίκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ECON1210)Δημήτρης Σκούρας
Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος (ECON1322)Δημήτριος Σκούρας
Περιφερειακή Οικονομική (ECON1214)Δημήτρης Σκούρας
Περιφερειακή Οικονομική (Eco 361)Δημήτριος Σταίκος
Στατιστική Ι (ECON1224)Αθανάσιος Πολυμένης
Στατιστική ΙΙ (ECON1225)Αθανάσιος Πολυμένης
Στατιστική με υπολογιστή (ECON1364)Ευθαλία Δημαρά
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (ΟΙΚΟΝ 482)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Χρηματοοικονομική (ECON1369)Ελευθέριος Γούλας
Χρηματοοικονομική 2020-21 (ECON1407)Γεώργιος Φίλης
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ECON1280)Δημήτρης Τζελέπης