Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English for Economists II (ECΟ_1Ξ01Ν)Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού
English for Economists I (ECΟ_1Ξ01Ν)Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού
Eισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες (ECON1413)Αθηνά Ραυτοπούλου
Αγροτική Πολιτική (ECON1414)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΧΗΣ
Ακολουθίες και Σειρές (ECON1301)Αθανάσιος Πολυμένης
Ανάλυση Δεδομένων (2020-2021) (ECON1260)Ευθαλία Δημαρά
Αξιολόγηση Επενδύσεων ((ECO330))Αθηνά Ραυτοπούλου
Αξιολόγηση Επενδύσεων (ECON1355)Ανδριάνα Δημακοπούλου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ECON1363)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
Αξιολόγηση Επενδύσεων (Ακαδ. Ετος 2013-2014) (ECON1303)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Δημόσια Οικονομική 2021 (ECON1411)Γεώργιος Φίλης
Διαχείρηση Χαρτοφυλακίου 2021 (ECON1410)Γεώργιος Φίλης
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (ECON1243)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ECO-472)Νικόλαος Στούπος
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής (ECO 492)Αθηνά Ζερβογιάννη
Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία  (ECO_154)Βασίλειος Πατρώνης
Εισαγωγή στην Οικονομική 1 (ECON1311)Νικόλαος Δρυδάκης
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη II (ECO 102N)Ελευθέριος Γούλας
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες (ECON1360)Δημήτριος Γιακούλας
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (2020-21) (ECON1408)Γεώργιος Φίλης
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (ΚΩΔ. 102) (ECON1350)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (ECO_220)Σοφία Τσαρσιταλίδου
Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές (ECON1242)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ECO_230)Βασίλειος Πατρώνης
Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης (ECON1218)Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης (ECO_340)Βασίλειος Πατρώνης
Επιχειρησιακή 'Ερευνα (Εφαρμογές με το Λογισμικό R) (ECON1318)Κουνετάς Κωνσταντίνος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ECON1281)Κωνσταντίνος Κουνετάς
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Ακαδημ. Έτος 2020-2021) (ECON1397 (ECO_421))Νίκος Χατζησταμούλου
Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας (ECON1315)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Βικτωρία Δασκάλου
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΟΙΚΟΝ 131)Δημήτριος Τζελέπης (Dimitris Tzelepis)
Λογιστική ΙΙ (ECON1424)Δημήτρης Τζελέπης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους 1 (ECON1299)Αθανάσιος Πολυμένης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους I (τμήμα Α) (ECON1324)Ιωάννης Βενέτης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους II (τμήμα Α) (ECON1323)Ιωάννης Βενέτης
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι (ECON1240)Κωνσταντίνος Κουνέτας
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ (ECON1244)Κωνσταντίνος Κουνετάς
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ECON1270)Εμμανουήλ Παπαδάκης
Μαθηματική Οικονομική (ECON1300)Αθανάσιος Πολυμένης
Μαθηματική Οικονομική (ECON1358)Βενέτης Ιωάννης-Κουνετάς Κωνσταντίνος
Μαθηματική Οικονομική (2016 - 2017) (ΕCO 450)Μιχαήλ Δόσχορης
Μαθηματική Οικονομική (Ακαδημ. Έτος 2020-2021) (ECO_450)Νίκος Χατζησταμούλου
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ECON1285)Αθηνά Ζερβογιάννη
Μακροοικονομική Ι (Τμήμα Β) (ΟΙΚΟΝ 203)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Μακροοικονομική ΙΙ (ECON1235)Αθηνά Ζερβογιάννη
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ECON1354)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ -ΤΜΗΜΑ Β (ΟΙΚΟΝ 204)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη (Ακαδημ. Έτος 2020-2021) (ECON1415)Νίκος Χατζησταμούλου
Μικροοικονομική Ι (ECON1412)Αθηνά Ραυτοπούλου
Μικροοικονομική Ι (ECON1359)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (ECON1419)Σοφία Τσαρσιταλίδου
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (ECON1353)Κωνσταντίνος Ανδριακόπουλος
Οικονομετρία (OIKON 320) (ECON1202)Ιωάννης Βενέτης
Οικονομετρία (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1326)Ιωάννης Βενέτης
Οικονομικά για μη Οικονομολόγους (ECON1283)Νικόλαος Δρυδάκης
Οικονομικά για μη Οικονομολόγους (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1238)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Βιομηχανικής Οργάνωσης (ECON1217)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECON1308)Κωνσταντίνος Κουνετάς
Οικονομικά της Ενέργειας (ECON1321)Κωνσταντίνος Κουνετάς
Οικονομικά της Καινοτομίας και Τεχνολογίας (για φοιτητές TOE) (ECON1220)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας (Ανοικτό Μάθημα) (ECON1325)Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Οικονομική Γεωγραφία (ECON1421)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΧΗΣ
Οικονομική Ιστορία  (ECO_130)Βασίλειος Πατρώνης
Οικονομική Πολιτική (ECO 350)Ελευθέριος Γούλας
Οικονομική Πολιτική (ΚΩΔ. 350) (ECON1352)Λαυρέντιος Βασιλειάδης
Οικονομική της Ανάπτυξης (ECO 410)Ελευθέριος Γούλας
Οικονομική της Εκπαίδευσης (ECON1262)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Οικονομική της Εργασίας (ECON1277)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Οικονομική του Διεθνούς Εμπορίου (ECON1221)Δημήτριος Σκούρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ECO_355)Δημήτρης Τζελέπης
Οικονομική των Φυσικών Πόρων & του Περιβάλλοντος (Eco 360)Δημήτριος Σταίκος
Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος (ECON1322)Δημήτριος Σκούρας
Στατιστική Ι (ECON1224)Αθανάσιος Πολυμένης
Στατιστική ΙΙ (ECON1225)Αθανάσιος Πολυμένης
Στατιστική με υπολογιστή (ECON1364)Ευθαλία Δημαρά
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (ΟΙΚΟΝ 482)Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Χρηματοοικονομική 2020-21 (ECON1407)Γεώργιος Φίλης
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ECON1280)Δημήτρης Τζελέπης