Οικονομικά της Ενέργειας

Κωνσταντίνος Κουνετάς

Περιγραφή

Τα Οικονομικά της Ενέργειας στα πλαίσια του προγράμματος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολούνται με πηγές παραγωγής ενέργειας και με τα προιόντα αυτών καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν τις αιτίες που οδηγούν χώρες, εταιρίες και άτομα να ζητούν, να καταναλώνουν και να προσφέρουν ποσότητες που προέρχονται από ενεργειακές πηγές.

Τα Οικονομικά της Ενέργειας, όπως οτιδήποτε που εμπίμπτει στους κανόνες της Οικονομικής Επιστήμης, εξετάζουν τα κίνητρα των διαφόρων μονάδων που δραστηριοποιούνται στην γενικότερη αγορά της Ενέργειας και που υπόκεινται σε δομικούς, επιστημονικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς.

Οι προτιμήσεις των διαφόρων μονάδων αναφορικά με την ενέργεια και τα προιόντα αυτής επηρρεάζουν την προσφορά και την ζήτηση για παροχές ενέργειας. Οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν πιο πάνω αφορούν το οικονομικό κόστος μετατροπής του ενεργειακού πόρου σε ενέργεια διαχειρίσιμη από τις διάφορες μονάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο (εταιρίες, χώρες και άτομα) που

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Η 1η ενότητα αποτελείται από δύο (2) εισαγωγικές διαλέξεις με βασικές έννοιες, ορισμούς και παραδοχές της Οικονομικής Επιστήμης που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του μαθήματος.

Η 2η ενότητα αποτελείται από τέσσερις (4) διαλέξεις πάνω στην διάρθρωση της ζήτησης και της προσφοράς για ενέργεια. Αναφέρονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες τους, τι συνεπάγεται μια μεταβολή της προσφοράς ή της ζήτησης, υποδείγματα ζήτησης και προσφοράς και διαφορετικές διαρθρώσεις της αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο κλπ)

Η 3η ενότητα αποτελείται από πέντε (5) διαλέξεις που ασχολούνται με τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τα Οικονομικά της Ενέργειας. Αυτά είναι:

  1. Η Αγορά της Ενέργειας. (ισορροπία-αποτυχίες-διαρθρώσεις αγοράς)
  2. Τιμολόγηση στην Αγορά Ενέργειας ( προσδιορισμός κόστους, διάκριση χωρών σε εισαγωγείς και εξαγωγείς, μοντέλα και παραδείγματα τιμολόγησης ενέργειας)
  3. Οικονομικά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (Παρούσα κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη, συγκρίσεις και μηχανισμοί στήριξης του κλάδου)
  4. Ενεργειακή Αποδοτικότητα (Ενεργειακή διατήρηση και αποδοτικότητα, μοντέλα αποδοτικότητας και παραγωγικότητα)
  5. Έρευνα και Ανάπτυξη και Καινοτομία στις ενεργειακές αγορές (Παρούσα κατάσταση ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακής εξάρτησης, ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής και η σημασία της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στον κλάδο)

 

Η 4η ενότητα αποτελείται από δύο (2) διαλέξεις αναφορικά με τις διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της ενέργειας και πώς αυτές επηρρεάζουν την οικονομική ανάλυση. Ακριβέστερα γίνεται σύντομη παρουσίαση και αναφορά στα:

  1. Οικονομικά της Κλίματικής Αλλαγής (παρούσα κατάσταση , μέτρα μείωσης και περιορισμού αυτής, και πολιτικές)
  2. Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή (Πρωτόκολλο του Κυότο και συμφωνία της Κοπεγχάγης- σύντομη παρουσίαση)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0