Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας (Ανοικτό Μάθημα)

Κωνσταντίνος Τσεκούρας

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές απόψεις των θεμελιωτών του αντικειμένου και συγκεκριμένα των J. Schumpeter, K. Arrow, R. Nelson και S. Winter, τόσο για τα κίνητρα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όσο και για τις επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις οικονομικές λειτουργίες. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Νέων τεχνολογιών σε μια σειρά παραμέτρων του Οικονομικού Συστήματος όπως είναι η Ανάπτυξη, η Παραγωγικότητα, η Κοινωνική Ευημερία και η Διάρθρωση των Αγορών και η Ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου.  Ακόμα παρουσιάζονται οι πλευρές της καινοτομίας που συνδέονται με την διάχυση της και την παγκοσμιοποίησης.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών στις αρχές, έννοιες, μεθόδους και εφαρμογές της επιστήμης των Οικονομικών της Καινοτομίας και της Τεχνολογικής Αλλαγής.

Βιβλιογραφία
Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι,  Μικροοικονομική Ι και ΙΙ,
Οικονομικά της Βιομηχανικής Οργάνωσης,
Διεθνές Εμπόριο,
Περιφερειακή Οικονομική,
Οικονομική των Επιχειρήσεων, 
Οικονομική Γεωγραφία

Ενότητες

Εισαγωγικά Στοιχεία και Βασικές Έννοιες της θεωρίας της Καινοτομίας

Οικονομικά της Πληροφορίας και της Γνώσης

Παρουσίαση της οικονομικής θεωρίας της Επιχείρησης

Εναλλακτικές προσεγγίσεις της επιχείρησης- η Τεχνολογική Θεώρηση

Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης

Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση

Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνισμός

Κύκλοι Ζωής, Τεχνολογικές Τροχιές και Ταξινομήσεις κατά Pavitt

Καινοτομία και Διεθνοποίηση

Διάχυση της Καινοτομίας και Κοινωνικές αποδόσεις

Προσεγγίσεις Οικονομικής Μεγέθυνσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1823
Αρ. Προβολών :  8037