Επιχειρησιακή 'Ερευνα (Εφαρμογές με το Λογισμικό R)

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Βασικές έννοιες Γραμμικού Προγραμματισμού (ΓΠ). Μορφοποίηση προβλημάτων σε ΠΓΠ. Γραφική Επίλυση ΠΓΠ, υπολογισμός και ερμηνεία Σκιωδών Τιμών. Το γενικό πρότυπο του Γ.Π. Ερμηνεία  και  Μαθηματική  διατύπωση. Εφαρμογές του Γ.Π. σε γνωστά  προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας με την χρήση του ελεύθερου λογισμικού R. Η Μέθοδος Simplex και η τυπική  μορφή ΠΓΠ. Επίλυση προβλημάτων με την μέθοδο Simplex και οικονομική ερμηνεία. Η Mέθοδος Μ και η μέθοδος Δύο Φάσεων. Δυϊκή θεωρία, ιδιότητες δυϊκών προβλημάτων και η δυϊκή μέθοδος Simplex. Ανάλυση Ευαισθησίας των παραμέτρων του ΠΓΠ. Ειδικές Περιπτώσεις ΠΓΠ. Το Πρόβλημα της Μεταφοράς και οι μέθοδοι επίλυσης του. Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5706) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R".

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα

Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό

Γραφική Επίλυση & Σκιώδεις Τιμές

Μέθοδος Simplex (Θεωρητική Προσέγγιση), Μέθοδος Simplex στο R και Σύγκριση Πακέτων Βελτιστοποίησης

Μέθοδος Simplex (Πίνακες Simplex)

Μέθοδος Μ & Μέθοδος των 2 Φάσεων

Δυικότητα

Ανάλυση Ευαισθησίας των Παραμέτρων του Υποδείγματος

Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0