Οικονομικά για μη Οικονομολόγους (Ανοικτό Μάθημα)

Κωνσταντίνος Τσεκούρας

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελεί κατά βάση εισαγωγή στα δύο γενικά υποπεδία της οικονομικής επιστήμης: την Μακροοικονομική και την Μικροοικονομική. Γίνεται μελέτη της Θεωρίας Καταναλωτή, των Καμπυλών Ζήτησης και Προσφοράς, της Θεωρίας Ελαστικοτήτων, της Θεωρίας Παραγωγής, της Θεωρίας Κόστους, των Μορφών Αγοράς, της Μέτρησης της Αξίας της Οικονομικής Δραστηριότητας, του Χρήματος, του Πληθωρισμού και των Επιτοκίων, του Εθνικού Εισοδήματος στην Κλειστή και στην Ανοικτή Οικονομία. Το μάθημα συμπληρώνεται με βασικές αρχές των οικονομικών της καινοτομίας και της αξιολόγησης επενδύσεων

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα δύο γενικά υποπεδία της οικονομικής: την Μακροοικονομική και την Μικροοικονομική. Γίνεται μελέτη της Θεωρίας Καταναλωτή, των Καμπυλών Ζήτησης και Προσφοράς, της Θεωρίας Ελαστικοτήτων, της Θεωρίας Παραγωγής, της Θεωρίας Κόστους, των Μορφών Αγοράς, της Μέτρησης της Αξίας της Οικονομικής Δραστηριότητας, του Χρήματος, του Πληθωρισμού και των Επιτοκίων, του Εθνικού Εισοδήματος στην Κλειστή και στην Ανοικτή Οικονομία.

Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση τωνβασικών αρχών και εννοιών της οικονομικής θεωρίας για Μηχανικούς και Θετικούς Επιστήμονες

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Εισαγωγικά Στοιχεία για την Οικονομική Θεωρία

Παρουσίαση και ανάλυση του βασικού οικονομικού προβλήματος

Βασικές Αρχές της Θεωρίας του Καταναλωτή

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παραγωγής και Κόστους

Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς-Σημείο Ισορροπίας-Ελαστικότητα Ζήτησης/Προσφοράς

Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο

Παρουσίαση και ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στις καινοτομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την επιχειρηματική απόδοση

Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας

Βασικές Αρχές αξιολόγησης επενδύσεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2640
Αρ. Προβολών :  11169