Οικονομετρία (Ανοικτό Μάθημα)

Ιωάννης Βενέτης

Περιγραφή


Η συστηματική ποσοτική εξέταση οικονομικών φαινομένων, τάσεων και σχέσεων με βάση παρατηρούμενα δεδομένα και χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των τεχνικών συναπαρτίζουν τον επιστημονικό κλάδο της οικονομετρίας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Οικονομετρία
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Απλό γραμμικό υπόδειγμα και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
 • Στατιστική επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα
 • Περαιτέρω εξειδίκευση του υποδείγματος
 • Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης
 • Έλεγχος γενικών γραμμικών υποθέσεων
 • Έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών
Μαθησιακοί στόχοι

Απόδοση εμπειρικού περιεχομένου στην οικονομική θεωρία και υποβολή σε έλεγχο για πιθανόν λανθασμένες προβλέψεις.

Μέθοδοι διδασκαλίας
Διδασκαλία καθ ? έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας
Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

Προαπαιτούμενα

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις μαθηματικών και στατιστικής

Διδάσκοντες

Ιωάννης Α. Βενέτης

Βιβλιογραφία

Ενότητες

 • Ορισμός Οικονομετρίας
 • Τύποι δεδομένων
 • Διαμόρφωση βασικού οικονομετρικού υποδείγματος
 • Ερμηνεία συντελεστή κλίσης
 • Ασκήσεις

 

 • Αιτιότητα και πλασματικές συσχετίσεις
 • Το απλό διμεταβλητό υπόδειγμα παλινδρόμησης και οι «κλασσικές» υποθέσεις
 • Μέθοδος εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων (ΕΤ)
 • Συντελεστής προσδιορισμού R2
 • Ασκήσεις
 • Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας συντελεστών
 • Πρόβλεψη με το απλό γραμμικό υπόδειγμα
 • Ασκήσεις
 • Ο χρόνος ως ερμηνευτική μεταβλητή
 • Λογαριθμικός-λογαριθμικός μετασχηματισμός
 • Λογαριθμικός-γραμμικός μετασχηματισμός
 • Γραμμικός-λογαριθμικός μετασχηματισμός
 • Στασιμότητα και μη στασιμότητα
 • Μέθοδος εκτίμησης μέγιστης πιθανοφάνειας
 • Ιδιότητες εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας
 • Ασκήσεις
 • Εισαγωγή στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Εκτίμηση ελαχίστων τετραγάνων στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Θεώρημα Gauss-Markov
 • Εκτιμητής της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου
 • Στατιστική επαγωγή στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Κριτήρια προσαρμογής στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Ερμηνεία συντελεστών πολλαπλής παλινδρόμησης και διαμερισμένη παλινδρόμηση
 • Εξειδίκευση του υποδείγματος
 • Πολυσυγγραμμικότητα
 • Ψευδομεταβλητές
 • Ασκήσεις
 • Το γενικό γραμμικό πλαίσιο ελέγχων
 • Έλεγχος ενός και μόνο συντελεστή
 • Έλεγχος ενός γραμμικού περιορισμού
 • Έλεγχος σημαντικότητας της παλινδρόμησης
 • Έλεγχος γραμμικών υποθέσεων με την προσέγγιση του «περιορισμένου» υποδείγματος
 • Ασκήσεις
 • Εισαγωγή
 • Έλεγχος προβλεπτικής αποτυχίας Chow
 • Έλεγχος σημείου διακοπής κατά Chow
 • Έλεγχοι διαρθρωτικής μεταβολής όταν το σημείο μεταβολής θεωρείται άγνωστο
 • Ασκήσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0