ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΟΙΚΟΝ 131)

Δημήτριος Τζελέπης (Dimitris Tzelepis)

Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει εισαγωγικά θέματα του πεδίου της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στόχος είναι η ανάλυση των βασικών λογιστικών εννοιών και αρχών και η προετοιμασία των φοιτητών ούτως ώστε να χειρίζονται θέματα όπως η καταγραφή λογιστικών γεγονότων και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  21762
Αρ. Προβολών :  132897

Ημερολόγιο