ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημήτρης Σκούρας

Περιγραφή

Εισαγωγικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή φοιτητών σε έννοιες, μεθόδους και εφαρμογές της οικονομικής επιστήμης σε προβλήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Tietenberg, T. 2010. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Εκδόσεις Gutenberg.

Σημειώσεις και υλικό που θα διανέμεται στα μαθήματα. Κυρίως άρθρα που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν να βρεθούν από τις υπηρεσίες της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Υλικό και ασκήσεις που θα διανεμηθούν στα εργαστήρια.

 Βαθμολογία

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι προαιρετική. Η βαθμολογία σας εξαρτάται μόνο από την επίδοσή σας στο τελικό διαγώνισμα.

?Ωρες Γραφείου

Οι φοιτητές μπορούν (και πρέπει) να λύνουν τις απορίες τους, να ζητούν επιπλέον πληροφορίες ή εκπαιδευτικό υλικό από το γραφείο μου (Κτίριο 11, στο χώρο της Παλαιάς Αεροπορικής Μονάδας - ΠΑΜ) κάθε εβδομάδα εκτός επισήμων αργιών.

 Επικοινωνία

 Μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση skur

Περισσότερα  

Ανακοινώσεις