ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημήτρης Σκούρας

Περιγραφή

Εισαγωγικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή φοιτητών σε έννοιες, μεθόδους και εφαρμογές της οικονομικής επιστήμης σε προβλήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Tietenberg, T. 2010. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Εκδόσεις Gutenberg.

Σημειώσεις και υλικό που θα διανέμεται στα μαθήματα. Κυρίως άρθρα που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν να βρεθούν από τις υπηρεσίες της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Υλικό και ασκήσεις που θα διανεμηθούν στα εργαστήρια.

Βαθμολογία

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λύνονται ασκήσεις και διενεργούνται σύντομα τέστ κατανόησης του μαθήματος. Τα τέστ αυτά, εάν τα συμπληρώσετε, μπορούν να υποκαταστήσουν μέχρι και 5 μονάδες τους κανονικού τελικού διαγωνίσματος, φυσικά με ανώτατη τελική βαθμολογία το 10. Τα τέστ αυτά διανέμονται και συμπληρώνονται/λύνονται μόνο κατά τη διάρκεια των παραδόσεων διότι είναι μέρος της παράδοσης του μαθήματος και της δια ζώσης εκπαιδευτικής δι

Περισσότερα