Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

Δημήτριος Σκούρας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος στα πλαίσια των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν έννοιες, μεθόδους και εφαρμογές της Οικονομικής Επιστήμης αναφορικά με προβλήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

 

Το μάθημα απαρτίζεται από 13 διδακτικές ενότητες με τις τέσσερις πρώτες να είναι εισαγωγικές και να αφορούν βασικές έννοιες, θεωρίες και παραδοχές της Οικονομικής επιστήμης όσον αφορά την οπτική της στον τομέα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Οι υπόλοιπες εννιά ασχολούνται με ζητήματα οικονομικής αποτίμησης των φυσικών πόρων και με τις διαφορετικές κατηγορίες φυσικών πόρων. 

 

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Το Α' μέρος των διαλέξεων του μαθήματος αφιερώνεται σε τέσσερις (4) διαλέξεις που έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 1. Εισαγωγή (βασικές έννοιες και στόχοι του μαθήματος)
 2. Επισκόπηση Ι (βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης που θα χρειαστούν στο μάθημα)
 3. Επισκόπηση ΙΙ (ομοίως)
 4. Επισκόπηση ΙΙΙ (ομοίως)

Το Β' Μέρος των διαλέξεων περιλαμβάνει τέσσερις (4) διαλέξεις  όπου αναλύονται τα διάφορα "εργαλεία" που χρησιμοποιούνται στην Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για την μέτρηση του οφέλους, του κόστους και της αποτίμησης ενός φυσικού πόρου ή μιας πολιτικής που τον αφορά. Οι διαλέξεις έχουν την ακόλουθη μορφή:

 1. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους μιας πολιτικής
 2. Μέθοδος ανάλυσης Καθαρής Παρούσας Αξίας
 3. Μέθοδος Κόστους Ταξιδίου
 4. Υποδείγματα Υποθετικών Εκτιμήσεων

Το Γ' μέρος των διαλέξεων απαρτίζεται από τέσσερις (4) διαλέξεις που αφορούν τα διαφορετικά ήδη φυσικών πόρων και τις διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης, αποτίμησης και χρήσης τους καθώς και μια παρουσίαση των διαφορετικών πολιτικών που σχετίζονται και επηρρεάζουν τον τομέα της Ενέργειας. Αναλυτικότερα, οι διαλέξεις έχουν την ακόλουθη διάταξη:

 1. Μη-Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι
 2. Εξαντλήσιμοι - Ανακυκλώσιμοι Πόροι
 3. Αλιευτικοί Πόροι
 4. Οικονομική και Πολιτική της Ενέργειας

Το Δ' μέρος των διαλέξεων απαρτίζεται από μία (1) μόνο διάλεξη όπου αναλύεται εν συντομία το σχετικά νεο-ανακαλυφθέν ζήτημα των οικονομικών της Ρύπανσης και πόσο αυτή επηρρεάζει την οικονομική συμπεριφορά ατόμων, εταιριών και χωρών και εξετάζεται η ισορροπία στην "παραγωγή" και στην ανακύκλωση της ρύπανσης

 1. Οικονομικά της Ρύπανσης

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  6226
Αρ. Προβολών :  25308